ترمیک

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
روسی ترم3
1397/07/29شنبه 18:30 تا 20:30,یکشنبه 18:30 تا 20:30152,990,000
2
راه روسیه 1
1398/08/23پنجشنبه 16:00 تا 19:00233,990,000
3
روسی
1398/08/23پنجشنبه 17:00 تا 20:00233,990,000
4
راه روسیه 1 آنلاین
1399/01/31شنبه تا ,دوشنبه تا 233,990,000
5
ژیلی-بیلی
1397/10/13پنجشنبه 11:00 تا 13:15,جمعه 11:00 تا 13:15232,990,000
6
روسی ویژه شاغلین
1398/10/22یکشنبه 18:30 تا 20:30,سه شنبه 18:30 تا 20:30233,990,000
7
روسی ویژه شاغلین آنلاین
1399/02/31پنجشنبه تا ,جمعه تا 233,990,000
8
A1.1(ترم 1)
1398/10/23دوشنبه 17:30 تا 20:30253,990,000
9
روسی
1398/08/16شنبه 18:00 تا 20:00,دوشنبه 18:00 تا 20:0003,990,000
10
مکالمه زبان روسی
1398/08/23پنجشنبه 18:00 تا 19:30153,990,000
11
روسی A1.1آنلاین
1399/03/31شنبه تا ,دوشنبه تا 233,990,000
12
روسی
1398/01/17دوشنبه 16:00 تا 17:302,990,000
13
روسی
1398/01/18شنبه 18:00 تا 19:30,دوشنبه 18:00 تا 19:302,990,000
14
روسی A2.1
1398/04/15دوشنبه 16:00 تا 17:30,چهارشنبه 16:00 تا 17:30,شنبه 16:00 تا 17:3003,990,000
15
روسی A1.1
1398/04/09پنجشنبه 16:00 تا 17:30,سه شنبه 16:00 تا 17:30,یکشنبه 16:00 تا 17:30233,990,000
16
مکالمه زبان روسی
1398/11/05شنبه تا ,دوشنبه تا 153,990,000
17
مكالمه روسي
1398/05/01سه شنبه 18:30 تا 20:00,پنجشنبه 18:30 تا 20:00233,990,000
18
مكالمه روسي
1398/05/07دوشنبه 17:30 تا 18:30,چهارشنبه 17:30 تا 18:30233,990,000
19
مكالمه روسي
1398/05/24پنجشنبه 16:00 تا 19:00233,990,000
20
روسی A1.1
1398/06/07پنجشنبه 17:30 تا 19:00,جمعه 13:00 تا 14:303,990,000
21
مکالمه روسی خصوصی
1398/06/28پنجشنبه 16:00 تا 18:00,سه شنبه 16:00 تا 18:003,990,000
22
اموزش زبان روسی
1398/07/01دوشنبه 17:00 تا 18:30,چهارشنبه 17:00 تا 18:303,500,000
23
مکالمه روسی
1399/04/07شنبه 17:00 تا 18:30,دوشنبه 17:00 تا 18:30,چهارشنبه 17:00 تا 18:30,یکشنبه 17:00 تا 18:30,سه شنبه 17:00 تا 18:30,پنجشنبه 17:00 تا 18:30224,500,000
24
روسی شعبه تهرانپارس
1399/04/07شنبه 18:00 تا 19:30,دوشنبه 18:00 تا 19:30,چهارشنبه 18:00 تا 19:30224,500,000
25
روسی شعبه تهرانپارس
1399/05/06یکشنبه 17:00 تا 18:30,سه شنبه 17:00 تا 18:30,پنجشنبه 17:00 تا 18:30224,500,000
26
روسی آخر هفته‌ها شعبه تهرانپارس
1399/05/09پنجشنبه 18:00 تا 19:30,جمعه 11:00 تا 12:30224,500,000
27
روسی - شعبه تهرانپارس
1399/04/24یکشنبه 18:00 تا 20:00,سه شنبه 18:00 تا 20:00224,500,000
28
روسی - شعبه تهرانپارس
1399/04/23دوشنبه 18:00 تا 20:00,چهارشنبه 18:00 تا 20:00224,500,000