آزمون سفارت

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
هلندی
1398/01/26شنبه 15:45 تا 17:45,دوشنبه 15:45 تا 17:45234,500,000
2
آمادگی آزمون سفارت A1
1398/03/26یکشنبه 16:00 تا 18:00,سه شنبه 16:00 تا 18:00235,990,000
3
آمادگی آزمون سفارت هلندی خصوصی
1398/03/19یکشنبه تا ,سه شنبه تا ,پنجشنبه تا 3830,000,000
4
آمادگی آزمون سفارت هلندی
1398/01/24شنبه تا ,دوشنبه تا ,چهارشنبه تا 3830,000,000