کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
هلندی
1399/01/31شنبه تا ,دوشنبه تا 236,990,000
2
مكالمه هلندي آنلاین
1399/01/31یکشنبه 18:30 تا 20:00,سه شنبه 18:30 تا 20:00020,000,000