ترمیک

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
ترم مبتدی اسپانیایی
1397/03/20شنبه 17:00 تا 18:30302,500,000
2
اسپانیایی ترم 8
1397/11/18پنجشنبه 11:00 تا 13:00,جمعه 11:00 تا 13:00232,990,000
3
اسپانیایی
1397/11/17شنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:00232,990,000
4
اسپانیایی
1397/11/13شنبه 18:30 تا 20:00,دوشنبه 18:00 تا 20:30232,990,000
5
اسپانیایی آنلاین
1399/01/31پنجشنبه 12:00 تا 15:00233,990,000
6
اسپانیایی A1 آنلاین
1399/01/31سه شنبه 18:00 تا 20:00233,990,000
7
اسپانیایی A1 آنلاین
1399/02/31شنبه 18:00 تا 20:00233,990,000
8
اسپانیایی A1 آنلاین
1399/02/31پنجشنبه 18:00 تا 20:00233,990,000
9
اسپانیایی A1
1398/05/02چهارشنبه 18:00 تا 20:00233,990,000
10
اسپانیایی
1398/01/19شنبه 16:00 تا 17:30,دوشنبه 16:00 تا 17:30232,990,000
11
اسپانیایی
1398/01/18یکشنبه 09:00 تا 10:30,سه شنبه 09:00 تا 10:30232,990,000
12
اسپانیایی
1398/05/10پنجشنبه 18:30 تا 20:00233,990,000
13
اسپانیایی
1398/05/06یکشنبه 18:30 تا 20:00233,990,000
14
اسپانیایی
1398/01/17شنبه 18:00 تا 19:30,دوشنبه 18:00 تا 19:30232,990,000
15
مكالمه اسپانيايي
1398/05/17پنجشنبه 17:00 تا 20:00453,990,000
16
اسپانیایی - شعبه تهرانپارس
1399/03/27یکشنبه 18:00 تا 19:30,سه شنبه 18:00 تا 19:30,پنجشنبه 18:00 تا 19:30224,000,000
17
اسپانیایی
1399/03/27224,000,000
18
اسپانیایی- شعبه تهرانپارس
1399/04/15یکشنبه 17:00 تا 18:30,سه شنبه 17:00 تا 18:30,پنجشنبه 17:00 تا 18:30223,990,000
19
دوره مکالمه اسپانیایی- شعبه تهرانپارس
1399/04/29یکشنبه 17:00 تا 18:30,سه شنبه 17:00 تا 18:30,پنجشنبه 17:00 تا 18:30223,990,000
20
اسپانیایی- شعبه تهرانپارس
1399/05/20شنبه 17:00 تا 18:30,دوشنبه 17:00 تا 18:30,چهارشنبه 17:00 تا 18:30223,990,000