استاد طاهره بختیارزاده مدرس زبان چینی


مدرس زبان چینی استاد طاهره بختیارزاده

19 آبان , 1399
استاد امیرحسین محمدیان مدرس زبان فرانسه


مدرس زبان فرانسه استاد امیرحسین محمدیان

8 آبان , 1399
استاد آناهیتا صمدی مدرس زبان آلمانی


مدرس زبان آلمانی استاد آناهیتا صمدی

6 آبان , 1399
استاد مهسا بدخشان


استاد مهسا بدخشان مدرس زبان کره ای

6 آبان , 1399
استاد سعیده بی طرفان


استاد بی طرفان مدرس زبان هلندی

24 بهمن , 1398
استاد سعادتی


استاد سعادتی مدرس زبان سوئدی و دانمارکی

24 بهمن , 1398
استاد حسینی


استاد حسینی مدرس زبان المانی

15 دی , 1398
استاد معتمدی


استاد معتمدی مدرس زبان هلندی

10 دی , 1398
استاد طیبی


استاد طیبی مدرس زبان انگلیسی

13 آذر , 1398
استاد بهاری


استاد بهاری مدرس زبان انگلیسی ویژه کودکان و نوجوانان

14 آبان , 1398
استاد نوری زاده


استاد نوری زاده مدرس زبان انگلیسی

9 آبان , 1398
استاد تمدن مدرس زبان دانمارکی و هلندی


استاد تمدن مدرس زبان هلندی و دانمارکی

18 مهر , 1398
استاد نوریه


آقای نوریه مدرس زبان ایتالیایی

11 مهر , 1398
استاد رئوف نیا


استاد رئوف نیا مدرس ترکی استانبولی

9 شهريور , 1398
استاد عماری


آقای عماری مدرس زبان ترکی استانبولی

18 آذر , 1397
استاد جنانی


رزومه و سوابق کاری

29 خرداد , 1397
مدرس زبان ترکی استاد سلیمانی مقدم


مدرس زبان ترکی استاد شمیم سلیمانی مقدم

8 آبان , 1399
استاد پارسا جیحون مدرس زبان ژاپنی


مدرس زبان ژاپنی استاد پارسا جیحون

6 آبان , 1399
استاد مهدی هنریار مدرس زبان سوئدی


مدرس زبان سوئدی استاد مهدی هنریار

6 آبان , 1399
استاد جودت


استاد جودت مدرس زبان المانی

21 خرداد , 1399
استاد رضایی


استاد رضایی مدرس زبان نروژی

24 بهمن , 1398
استاد مظفریان


استاد مظفریان مدرس زبان هلندی

5 بهمن , 1398
استاد رضازاده


استاد رضازاده مدرس زبان آلمانی

10 دی , 1398
استاد امنی


استاد امنی مدس زبان آلمانی

19 آذر , 1398
استاد محمد سبحانی


استاد محمد سبحانی مدرس زبان روسی

13 آذر , 1398
استاد نوربخش


استاد نوربخش مدرس زبان ایتالیایی

9 آبان , 1398
استاد بهادری


استاد بهادری مدرس زبان انگلیسی

8 آبان , 1398
استاد صادقی


استاد صادقی بحر مدرس زبان اسپانیایی و پرتغالی

14 مهر , 1398
مدرس زبان کره ای


استاد تسلیمی مدرس زبان کره ای

13 شهريور , 1398
استاد نیک قدم


استاد نیک قدم مدرس زبان هلندی

9 مرداد , 1398
استاد جعفری


استاد جعفری مدرس زبان چینی

29 خرداد , 1397