سرکار خانم مرجان رستمی مسئول دفتر و مشاور


مسئول دفتر و مشاور خانم مرجان رستمی

10 آبان , 1399
ستاره بهادری


مسئول روابط عمومی و منابع انسانی

2 مرداد , 1398
افسانه محبی


کارشناس امور برگزاری آزمون ها

16 بهمن , 1397
کیارش موسوی


کیارش موسوی مسئول IT

13 آذر , 1398
سارا تقوی


مدیر آموزش

1 مرداد , 1398
مریم محمودی


کارشناس امور اداری و مشاوره

16 بهمن , 1397