استاد سعیده بی طرفان

  • 24 بهمن , 1398
استاد سعیده بی طرفان
استاد بی طرفان مدرس زبان هلندی

-برگزاری دوره های امادگی ازمون سفارت هلند

-برگزاری دوره های امادگی ازمون های پیوست به همسرهلندی

-با سابقه ی سکونت و تحصیل در هلند

-بیش از 5 سال سابقه ی تدریس زبان هلندی

دیدگاه ها

افزودن دیدگاه