مشاور آماده گفتگو با شما است
اطلاعیه افزایش شهریه

اطلاعیه افزایش شهریه


اطلاعیه افزایش شهریه در سال آینده

13
تدریس زبان اسپانیایی

تدریس زبان اسپانیایی


برگزاری دوره های تخصصی آموزش زبان اسپانیایی

10
جشنواره عیدانه کارینو

جشنواره عیدانه کارینو


چشنواره عیدانه ، شروع آخرین دوره های سال جاری

18
تدریس تخصصی زبان چینی

تدریس تخصصی زبان چینی


تنها مرکز تخصصی آموزش زبان چینی در شرق تهران

5
آمادگی آزمون پیوست به همسر سفارت هلندی

آمادگی آزمون پیوست به همسر سفارت هلندی


زمانبندی دوره های آمادگی آزمون پیوست به همسر سفارت هلندی

4
شروع دوره های جدید مکالمه انگلیسی

شروع دوره های جدید مکالمه انگلیسی


اطلاع از زمانبندی دوره ها و مروری بر اولین جلسه ی برگزار شده

24