pic
كلاس انلاين وبينار

كلاس انلاين وبينار


اموزش و مهارت هاي ساخت لهجه

35
راهنمای نصب اپلیکیشن آموزشگاه

راهنمای نصب اپلیکیشن آموزشگاه


راهنمای نصب اپلیکیشن آموزشگاه

37
زبان انگلیسی

زبان انگلیسی


نمودار پیشرفت زبان اموزان موسسه زبان کارینو در طول چندین ترم

45
زمانبندی دوره های ترکی آلمانی انگلیسی

زمانبندی دوره های ترکی آلمانی انگلیسی


جدول زمانبدی دوره های زبان ترکی استانبولی مکالمه انگلیسی و زبان آلمانی مرداد ماه

53
نکات طلایی ایلتس

نکات طلایی ایلتس


تقویت چهار مهارت زبان انگلیسی و آشنایی با آیلتس در یک جلسه

44
زبان فرانسه

زبان فرانسه


-بازار کار زبان فرانسه -مکالمه زبان فرانسه-چرا زبان فرانسه؟ مهاجرت به فرانسه

47