افتتاحیه شعبه جدید کارینو

افتتاحیه شعبه جدید کارینو


افتتاح شعبه بهشتی-88538201

295
اموزش زبان روسی

اموزش زبان روسی


اموزش زبان روسی در دو شعبه ی کارینو توسط سوپروایزر دپارتمان روسی

101
مدرک B1 , B2 زبان هلندی

مدرک B1 , B2 زبان هلندی


اموزش فوق تخصصی زبان هلندی از مبتدی تا پیشرفته

56
شعبه موسسه زبان کارینو در بغداد

شعبه موسسه زبان کارینو در بغداد


نشست مدیران موسسه زبان های خارجه کارینو جناب اقای دکتر علی جعفری و مدیریت موسسه زبان قلم للتعلیم والترجمه جناب اقای طاعی

54
مدرک A1 زبان اسپانیایی

مدرک A1 زبان اسپانیایی


شروع دوره ی جدید زبان اسپانیایی توسط سوپروایزر دپارتمان اسپانیایی

219
زبان آلمانی در شعبه بهشتی

زبان آلمانی در شعبه بهشتی


.پیش ثبت نام زبان آلمانی با 15% تخفیف افتتاحیه در بهشتی آغاز شد

336