مشاور آماده گفتگو با شما است

زبان اسپانیایی

staticimg

مرکز بین المللی زبان های خارجی کارینو به عنوان شناخته شده ترین موسسه زبان شرق تهران

قوی ترین کادر آموزش زبان اسپانیایی متشکل از اساتید نیتیو (native) این منطقه را در اختیار داشته سبکی نوین در آموزش این زبان و  جدید ترین کتب مورد استفاده برای این منظور ( nuevo prisma ) را در اختیار علاقه مندان قرار می دهد.

زبان اسپانیایی لهجه های مختلفی دارد که بسته به کشور مورد نظر زبان آموزان این مرکز، با همان لهجه آموزش داده می شود.

آموزش زبان اسپانیایی به منظور ادامه تحصیل یا مهاجرت به کشور های اسپانیایی زبان انجام شده و کاملا کاربردی و مکالمه محور است.

زبان اسپانیایی را تنها در ۴۰ جلسه خصوصی بصورت روان و با لهجه مورد نظر خود بیاموزید و در کار یا تجارت خود از آن استفاده کنید.

اعزام استاد جهت آموزش خصوصی یا گروهی به سراسر تهران میسر است.

۷ روز هفته صبح و بعد از ظهر

مشاوره و تعیین سطح رایگان با تعیین وقت قبلی همه روزه