pic

شروع دوره های آبان ماه

  • 6 آبان , 1397
  • 209 نفر
  • کد خبر 100014
شروع دوره های آبان ماه
تاریخ شروع دوره های آبان ماه در موسسه زبان کارینو به شرح زیر میباشد:

.دوره ی مبتدی زبان فرانسه:  97/8/6روزها ی یکشنبه ، سه شنبه که در پانزده جلسه ی 1/5 ساعته برگزار میشود.

.ترم 2 زبان ترکی استانبولی: 97/8/13 روزها ی یکشنبه ،سه شنبه ، پنجشنبه که در هفده جلسه ی1/5 ساعته برگزار میشود.

.ترم3 زبان ترکی استانبولی ویژه شاغلین: 97/8/4 جمعه ها که در هفده جلسه ی 1/5 ساعته برگزار میشود.

.ترم 2 زبان ترکی استانبولی: 97/8/6  روزهای یکشنبه و سه شنبه بعد از ظهر که در هفده جلسه ی 1/5 ساعته برگزار میشود.

.ترم 3 زبان روسی: 97/8/29 روزهای شنبه ، یکشنبه که در پانزده جلسه ی 1/5 ساعته برگزار میشود.

.دوره ی مبتدی زبان آلمانی  فوق فشرده:97/7/24 روزهای یکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه که در پانزده جلسه ی 3 ساعته برگزار میشود.

. ترم 1 زبان انگلیسی :  97/7/21 روزهای شنبه، دوشنبه که در دوازده جلسه ی 1/5 ساعته برگزار میشود.

.دوره ی مبتدی زبان روسی: روزهای سه شنبه ، پنجشنبه که در پانزده جلسه ی 1/5 ساعته برگزار میشود.

. دوره ی مبتدی زبان ایتالیایی: روزها ی شنبه دوشنبه که در پانزده جلسه ی 1/5 ساعته برگزار میشود.

.دوره ی مبتدی زبان چینی: روزها ی یکشنبه ،سه شنبه که در پانزده جلسه ی 1/5 ساعته برگزار میشود.

. دوره ی مبتدی زبان عربی ویژه دانشجویان و شاغلین: روزهای پنجشنبه و جمعه که در پانزده جلسه ی 1/5 ساعته برگزار میشود.

. دوره ی مبتدی زبان اسپانیایی ویژه شاغلین : بعد از ظهر ها روزهای یکشنبه، سه شنبه که در پانزده جلسه ی 1/5 ساعته برگزار میشود.

. دوره ی مبتدی زبان ترکی استانبولی : صبح ها روز های  یکشنبه ، سه شنبه که در پانزده جلسه ی 1/5 ساعته برگزار میشود.

.دوره ی مبتدی زبان آلمانی ویژه شاغلین: یک روز در هفته  که در پانزده جلسه ی 3 ساعته به صورت فشرده برگزار میشود. 

.دوره ی مبتدی زبان ترکی استانبولی : بعد از ظهر روزهای شنبه ، دوشنبه که در پانزده جلسه ی 1/5 ساعته برگزار میشود.

. دوره ی free  discussion: پنجشنبه ها که در ده جلسه ی 2 ساعته برگزار میشود.

دیدگاه ها

دیدگاهی برای نمایش وجود ندارد.

افزودن دیدگاه