ترمیک

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
مکالمه پیشرفته فرانسه
1398-08-18شنبه 17:00 تا 19:00,دوشنبه 17:00 تا 19:00233,500,000
2
فرانسه ویژه شاغلین
1398-08-23پنجشنبه 12:00 تا 14:00,جمعه 12:00 تا 14:00233,500,000
3
مكالمه فشرده فرانسه آنلاین
1399-02-31یکشنبه 16:00 تا 18:00,سه شنبه 16:00 تا 18:00,پنجشنبه 16:00 تا 18:00233,990,000
4
آموزش مكالمه
1398-08-21سه شنبه 16:00 تا 18:00,پنجشنبه 16:00 تا 18:00233,500,000
5
اموزش فرانسه آنلاین
1399-03-31یکشنبه 16:00 تا 18:00,سه شنبه 16:00 تا 18:0003,990,000
6
مکالمه فرانسه
1398-12-03سه شنبه تا ,پنجشنبه تا 03,500,000
7
مکالمه زبان فرانسه آنلاین
1399-03-31شنبه تا ,دوشنبه تا 233,990,000
8
اموزش زبان فرانسه آنلاین
1399-03-31شنبه تا ,دوشنبه تا 233,990,000
9
فرانسه - شعبه تهرانپارس
1399-05-07یکشنبه 17:00 تا 18:30,سه شنبه 17:00 تا 18:30,پنجشنبه 17:00 تا 18:30223,990,000
10
اموزش زبان فرانسه
1400-06-010499,000
11
گروهی فرانسه ترم 1 حضوری روزهای فرد
1401-01-20یکشنبه 18:00 تا 19:30,سه شنبه 18:00 تا 19:300680,000
12
گروهی آنلاین ترم 1 فرانسه روزهای زوج
1401-01-20شنبه 17:00 تا 18:30,دوشنبه 17:00 تا 18:300680,000