ترمیک

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
راه روسیه 1
1398-08-23پنجشنبه 16:00 تا 19:00233,990,000
2
روسی
1398-08-23پنجشنبه 17:00 تا 20:00233,990,000
3
راه روسیه 1 آنلاین
1399-01-31شنبه تا ,دوشنبه تا 233,990,000
4
روسی ویژه شاغلین
1398-10-22یکشنبه 18:30 تا 20:30,سه شنبه 18:30 تا 20:30233,990,000
5
روسی ویژه شاغلین آنلاین
1399-02-31پنجشنبه تا ,جمعه تا 233,990,000
6
A1.1(ترم 1)
1398-10-23دوشنبه 17:30 تا 20:30253,990,000
7
روسی
1398-08-16شنبه 18:00 تا 20:00,دوشنبه 18:00 تا 20:0003,990,000
8
مکالمه زبان روسی
1398-08-23پنجشنبه 18:00 تا 19:30153,990,000
9
روسی A1.1آنلاین
1399-03-31شنبه تا ,دوشنبه تا 233,990,000
10
روسی
1398-01-17دوشنبه 16:00 تا 17:302,990,000
11
روسی
1398-01-18شنبه 18:00 تا 19:30,دوشنبه 18:00 تا 19:302,990,000
12
روسی A2.1
1398-04-15دوشنبه 16:00 تا 17:30,چهارشنبه 16:00 تا 17:30,شنبه 16:00 تا 17:3003,990,000
13
روسی A1.1
1398-04-09پنجشنبه 16:00 تا 17:30,سه شنبه 16:00 تا 17:30,یکشنبه 16:00 تا 17:30233,990,000
14
مكالمه روسي
1398-05-01سه شنبه 18:30 تا 20:00,پنجشنبه 18:30 تا 20:00233,990,000
15
مكالمه روسي
1398-05-07دوشنبه 17:30 تا 18:30,چهارشنبه 17:30 تا 18:30233,990,000
16
مكالمه روسي
1398-05-24پنجشنبه 16:00 تا 19:00233,990,000
17
روسی A1.1
1398-06-07پنجشنبه 17:30 تا 19:00,جمعه 13:00 تا 14:303,990,000
18
مکالمه روسی خصوصی
1398-06-28پنجشنبه 16:00 تا 18:00,سه شنبه 16:00 تا 18:003,990,000
19
اموزش زبان روسی
1398-07-01دوشنبه 17:00 تا 18:30,چهارشنبه 17:00 تا 18:303,500,000
20
مکالمه روسی
1399-04-07شنبه 17:00 تا 18:30,دوشنبه 17:00 تا 18:30,چهارشنبه 17:00 تا 18:30,یکشنبه 17:00 تا 18:30,سه شنبه 17:00 تا 18:30,پنجشنبه 17:00 تا 18:30224,500,000
21
روسی شعبه تهرانپارس
1399-04-07شنبه 18:00 تا 19:30,دوشنبه 18:00 تا 19:30,چهارشنبه 18:00 تا 19:30224,500,000
22
روسی شعبه تهرانپارس
1399-05-06یکشنبه 17:00 تا 18:30,سه شنبه 17:00 تا 18:30,پنجشنبه 17:00 تا 18:30224,500,000
23
روسی آخر هفته‌ها شعبه تهرانپارس
1399-05-09پنجشنبه 18:00 تا 19:30,جمعه 11:00 تا 12:30224,500,000
24
روسی - شعبه تهرانپارس
1399-04-24یکشنبه 18:00 تا 20:00,سه شنبه 18:00 تا 20:00224,500,000
25
روسی - شعبه تهرانپارس
1399-04-23دوشنبه 18:00 تا 20:00,چهارشنبه 18:00 تا 20:00224,500,000
26
اموزش گروهی روسی
1400-06-010550,000
27
روسی ترم3
1397-07-29شنبه 18:30 تا 20:30,یکشنبه 18:30 تا 20:30152,990,000
28
ژیلی-بیلی
1397-10-13پنجشنبه 11:00 تا 13:15,جمعه 11:00 تا 13:15232,990,000
29
مکالمه زبان روسی
1398-11-05شنبه تا ,دوشنبه تا 153,990,000
30
مکالمه ۴۰ جلسه روسی
1400-06-015,200,000