ترمیک

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
گروهی انگلیسی ترم 1 مبتدی
1400-10-01شنبه 17:00 تا 18:30,دوشنبه 17:00 تا 18:30,چهارشنبه 17:00 تا 18:3018380,000
2m 100
گروهی ترم یک انگلیسی (7 تا 11سال)
1400-10-01شنبه 17:00 تا 18:30,دوشنبه 17:00 تا 18:30,چهارشنبه 17:00 تا 18:3018380,000
3m 100
گروهی ترم یک انگلیسی (10تا 14سال)
1400-10-01شنبه 18:30 تا 20:00,دوشنبه 18:30 تا 20:00,چهارشنبه 18:30 تا 20:0018380,000
4
گروهی انگلیسی مبتدی(3تا6 سال)
1400-10-01شنبه 10:00 تا 11:30,دوشنبه 10:00 تا 11:30,چهارشنبه 10:00 تا 11:3018350,000
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
ويژه كودكان
1398-05-19شنبه 10:30 تا 12:00,دوشنبه 10:30 تا 12:002,100,000
2
American English File 3
1398-04-17دوشنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:00182,700,000
3
American English File1
1398-04-04سه شنبه 17:00 تا 19:00,پنجشنبه 17:00 تا 19:00182,300,000
4
American english file3b
1398-04-01شنبه 19:00 تا 21:00,دوشنبه 19:00 تا 21:00182,700,000
5
American English File 2b
1398-04-03شنبه 19:00 تا 21:00,دوشنبه 19:00 تا 21:00182,500,000
6
انگلیسی AEF5
1399-01-31شنبه تا ,دوشنبه تا ,چهارشنبه تا 3,500,000
7
اموزش زبان انگلیسی
1400-06-010350,000
8
American English File Starter
1398-04-08شنبه 14:00 تا 16:00,دوشنبه 14:00 تا 16:00182,100,000
9
american english file starter
1398-04-12شنبه 17:00 تا 18:30,دوشنبه 17:00 تا 18:30,چهارشنبه 17:00 تا 18:30182,100,000
10
American English File Starter
1398-04-13پنجشنبه 18:00 تا 20:00,جمعه 10:00 تا 12:00182,100,000
11
American English File starter
1398-04-09یکشنبه 18:00 تا 19:30,سه شنبه 18:00 تا 19:30,پنجشنبه 18:00 تا 19:30182,100,000
12
انگلیسی ترمیک آنلاین
1399-02-31یکشنبه تا ,سه شنبه تا 182,500,000
13
انگلیسی فشرده آنلاین
1399-03-31شنبه تا ,یکشنبه تا 02,800,000
14
انگلیسی آنلاین
1399-02-31یکشنبه تا ,سه شنبه تا 02,300,000