ترمیک

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
چینی
1398-01-27یکشنبه 17:30 تا 19:30,سه شنبه 17:30 تا 19:30233,990,000
2
چینی
1398-01-18یکشنبه 18:00 تا 19:30,سه شنبه 18:00 تا 19:3003,990,000
3
چینی 1 آنلاین
1399-02-31دوشنبه 18:00 تا 19:30,چهارشنبه 18:00 تا 19:30234,500,000
4
چینی 2
1398-02-11یکشنبه 16:00 تا 17:30,سه شنبه 16:00 تا 17:30233,990,000
5
چینی 2 آنلاین
1399-02-31شنبه 14:00 تا 15:30,دوشنبه 14:00 تا 15:30234,500,000
6
چینی
1398-02-18یکشنبه 18:00 تا 20:00,چهارشنبه 18:00 تا 20:00233,990,000
7
مكالمه چيني
1398-05-05شنبه 17:00 تا 19:00,دوشنبه 17:00 تا 19:00233,990,000
8
مكالمه چيني
1398-05-12شنبه 18:30 تا 20:00,چهارشنبه 18:30 تا 20:00233,990,000
9
مكالمه چيني
1398-05-03پنجشنبه 18:30 تا 20:00,سه شنبه 18:30 تا 20:00233,990,000
10
مكالمه چيني
1398-05-04پنجشنبه 18:30 تا 20:00,سه شنبه 18:30 تا 20:00233,990,000
11
مكالمه چيني
1398-05-13یکشنبه 09:30 تا 11:00,سه شنبه 09:30 تا 11:00233,990,000
12
مكالمه چيني
1398-05-29سه شنبه 17:00 تا 20:00233,990,000
13
اموزش زبان چینی
1398-06-12دوشنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:003,990,000
14
اموزش چینی
1398-06-24یکشنبه 16:00 تا 18:00,سه شنبه 16:00 تا 18:003,990,000
15
مکالمه زبان چینی- شعبه تهرانپارس
1399-05-12یکشنبه 18:00 تا 19:30,سه شنبه 18:00 تا 19:30,پنجشنبه 18:00 تا 19:30224,990,000
16
کلاس گروهی چینی
1400-06-010599,000