ترمیک

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
ترم مبتدی اسپانیایی
1397-03-20شنبه 17:00 تا 18:30302,500,000
2
اسپانیایی ترم 8
1397-11-18پنجشنبه 11:00 تا 13:00,جمعه 11:00 تا 13:00232,990,000
3
اسپانیایی
1397-11-17شنبه 17:00 تا 19:00,چهارشنبه 17:00 تا 19:00232,990,000
4
اسپانیایی
1397-11-13شنبه 18:30 تا 20:00,دوشنبه 18:00 تا 20:30232,990,000
5
اسپانیایی
1398-01-19شنبه 16:00 تا 17:30,دوشنبه 16:00 تا 17:30232,990,000
6
اسپانیایی
1398-01-18یکشنبه 09:00 تا 10:30,سه شنبه 09:00 تا 10:30232,990,000
7
اسپانیایی
1398-01-17شنبه 18:00 تا 19:30,دوشنبه 18:00 تا 19:30232,990,000
8
اسپانیایی آنلاین
1399-01-31پنجشنبه 12:00 تا 15:00233,990,000
9
اسپانیایی A1 آنلاین
1399-01-31سه شنبه 18:00 تا 20:00233,990,000
10
اسپانیایی A1 آنلاین
1399-02-31شنبه 18:00 تا 20:00233,990,000
11
اسپانیایی A1 آنلاین
1399-02-31پنجشنبه 18:00 تا 20:00233,990,000
12
اسپانیایی A1
1398-05-02چهارشنبه 18:00 تا 20:00233,990,000
13
اسپانیایی
1398-05-10پنجشنبه 18:30 تا 20:00233,990,000
14
اسپانیایی
1398-05-06یکشنبه 18:30 تا 20:00233,990,000
15
مكالمه اسپانيايي
1398-05-17پنجشنبه 17:00 تا 20:00453,990,000
16
اسپانیایی - شعبه تهرانپارس
1399-03-27یکشنبه 18:00 تا 19:30,سه شنبه 18:00 تا 19:30,پنجشنبه 18:00 تا 19:30224,000,000
17
اسپانیایی
1399-03-27224,000,000
18
اسپانیایی- شعبه تهرانپارس
1399-04-15یکشنبه 17:00 تا 18:30,سه شنبه 17:00 تا 18:30,پنجشنبه 17:00 تا 18:30223,990,000
19
دوره مکالمه اسپانیایی- شعبه تهرانپارس
1399-04-29یکشنبه 17:00 تا 18:30,سه شنبه 17:00 تا 18:30,پنجشنبه 17:00 تا 18:30223,990,000
20
اسپانیایی- شعبه تهرانپارس
1399-05-20شنبه 17:00 تا 18:30,دوشنبه 17:00 تا 18:30,چهارشنبه 17:00 تا 18:30223,990,000