ترمیک

کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
دوره ای برای نمایش وجود ندارد
کد دورهوضعیتپیش نیازنام دورهتاریخ شروعروز و ساعتمدت (ساعت)تخفیفشهریه (ریال)سرفصلرزروثبت نام
1
ترمیک عربی
1397-03-20یکشنبه 17:00 تا 18:302,500,000
2
عربی آنلاین
1399-02-31چهارشنبه 17:00 تا 19:00,شنبه 17:00 تا 19:00233,990,000
3
عربی
1398-08-12یکشنبه 17:00 تا 19:00,پنجشنبه 17:00 تا 19:00233,990,000
4
عربی ویژه شاغلین
1398-08-23پنجشنبه 17:30 تا 19:30,جمعه 11:00 تا 13:00233,990,000
5
عربی فشرده
1398-08-19یکشنبه 17:00 تا 19:00,سه شنبه 17:00 تا 19:00,پنجشنبه 17:00 تا 19:00233,990,000
6
عربی
1398-08-21سه شنبه 18:00 تا 19:3003,990,000
7
عربی فوق فشرده ترم 1
1398-08-11شنبه 12:00 تا 13:30,دوشنبه 12:00 تا 13:30,چهارشنبه 12:00 تا 13:30233,990,000
8
عربی ترم 3 ویژه شاغلین
1398-08-23پنجشنبه 12:00 تا 14:00,جمعه 12:00 تا 14:00233,990,000
9
عربی ترم 2
1398-08-20دوشنبه 10:00 تا 11:30,چهارشنبه 10:00 تا 11:30233,990,000
10
مکالمه زبان عربی ترم 2
1398-08-21سه شنبه 10:00 تا 11:30,پنجشنبه 10:00 تا 11:30233,990,000
11
مکالمه زبان عربی آنلاین
1399-03-31یکشنبه تا ,سه شنبه تا 233,990,000
12
عربی
1398-01-17شنبه 10:30 تا 12:00,دوشنبه 10:30 تا 12:00232,990,000
13
مكالمه عربي
1398-05-05شنبه 10:30 تا 12:00,دوشنبه 10:30 تا 12:00233,990,000
14
مكالمه عربي
1398-05-08سه شنبه 18:30 تا 20:00,پنجشنبه 18:30 تا 20:00233,990,000
15
مكالمه عربي
1398-05-11جمعه 10:00 تا 13:30233,990,000
16
مكالمه عربي
1398-05-05شنبه 16:00 تا 18:00,دوشنبه 16:00 تا 18:00233,990,000
17
عربی- شعبه تهرانپارس
1399-04-11شنبه 17:00 تا 18:30,دوشنبه 17:00 تا 18:30,چهارشنبه 17:00 تا 18:30224,500,000
18
عربی- شعبه تهرانپارس
1399-04-12یکشنبه 18:00 تا 19:30,سه شنبه 18:00 تا 19:30,پنجشنبه 18:00 تا 19:30224,500,000
19
عربی- شعبه تهرانپارس
1399-04-27جمعه 10:00 تا 13:00224,500,000
20
عربی- شعبه تهرانپارس
1399-04-15یکشنبه 19:00 تا 21:00,سه شنبه 19:00 تا 21:00224,500,000
21
عربی- شعبه تهرانپارس
1399-05-08دوشنبه 19:00 تا 21:00,چهارشنبه 19:00 تا 21:00224,500,000
22
اموزش عربی
1400-06-010499,000
23
گروهی ترم 1 آموزش زبان عربی روزهای فرد
1401-01-20یکشنبه 16:00 تا 17:30,سه شنبه 16:00 تا 17:300680,000
24
گروهی ترم 1 عربی آنلاین روزهای زوج
1401-01-20شنبه 20:00 تا 21:30,چهارشنبه 20:00 تا 21:30,دوشنبه 20:00 تا 21:300680,000