استاد شیرزادی


مدرس زبان ترکی استانبولی

19 آبان , 1400
استاد مهدی هنریار مدرس زبان سوئدی


مدرس زبان سوئدی استاد مهدی هنریار

19 آبان , 1400
استاد جنانی


مدرس زبان عربی

19 آبان , 1400
استاد صادقی


مدرس زبان اسپانیایی و پرتغالی

19 آبان , 1400
استاد عماری


آقای عماری مدرس زبان ترکی استانبولی

17 آبان , 1400
استاد خسروبیگی


مدرس آیلتس و تافل

19 آبان , 1400
استاد نیک قدم


مدرس زبان هلندی

19 آبان , 1400
استاد جودت


مدرس زبان المانی

19 آبان , 1400
استاد نوریه


آقای نوریه مدرس زبان ایتالیایی

17 آبان , 1400
مدرس زبان ترکی استاد سلیمانی مقدم


مدرس زبان ترکی استاد شمیم سلیمانی مقدم

17 آبان , 1400