زبان هلندی

  • 17 آبان , 1400
زبان هلندی
زبان هلندی زبان مادری بیش از ۲۲ میلیون نفر مردم هلند و بلژیک است. همچنین در شمال غرب فرانسه در حدود شصت هزار نفر به هلندی محاوره می کنند. زبان هلندی همچنان در کلنی سابق هلند، سورینام به وفور در سیاست و یا آموزش مورد استفاده قرار می‌ گیرد و همینطور در آروبا و انتیل هلند. در اندونزی بسیاری از وکلا به دلیل وابستگی های تاریخی،‌ به زبان هلندی سخن می‌ گویند. زبان آفریقایی که در آفریقای جنوبی صحبت می‌ شود، ریشه در زبان هلندی دارد. در سال ۱۹۸۰، هلند و فلاندر، اتحادیه زبان هلندی را تاسیس کردند که زبان هلندی را در دنیا تبلیغ می‌ کند و قوانین دیکته و گرامر را تالیف‌ می‌کند. در استان فریزلاند به زبان مستقلی که فریزی نام دارد، سخن گفته می‌ شود. این زبان که به رسمیت شناخته شده است، زبان مادری ۴۰۰ هزار نفر است. این زبان از جهاتی‌ به زبان انگلیسی‌ و زبان های کشورهای اسکاندیناوی شباهت دارد، اما زبان آموزشی مدارس در سراسر هلند و حتی فریزلاند، زبان هلندی است.

دیدگاه ها

افزودن دیدگاه