استاد خسروبیگی

  • 19 آبان , 1400
استاد خسروبیگی

مترجم و مدرس زبان انگلیسی

در حال حاضر دانشجوی کارشناسی ارشد اموزش زبان انگلیسی در دانشگاه سراسری صنعتی شاهرود

اطلاعات تحصیلی:

55/ کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه ازاد اسلامی اراک معدل: 41

میزان تسلط بر مهارتهای زبان انگلیسی:

گفتاری: پیشرفته نوشتاری: پیشرفته شنیداری: پیشرفته درک مطلب: پیشرفته توانایی ترجمه: حرفه ای

سوابق کاری:

5615 تا 5611 اموزشگاه زبان انگلیسی تهرانپارس مدیر اموزش و مدرس سطوح پیشرفته

5615 تا 5614 موسسه اموزش عالی حکمت علوی مدرس

5614 تا 5615 دبیرستان غیر انتفاعی سردار جنگل دبیر زبان انگلیسی

5615 تا 5615 اموزشگاه شکوه مدرس دوره های ایلتس و سطوح پیشرفته

5615 تا 5616 اموزشگاه مهر مدرس

9831 تا 9819 دبیرستان دولتی وهنرستان شهرستان خنداب سرباز معلم )امریه اموزش و پرورش(

اطلاعات شخصی:

و دوره های اموزشی: مهارت ها

office اشنایی با برنامه های

دوره تربیت مدرس موسسه ایران مهر Teacher Training Course(TTC)

لیست کتابهای تدریس شده:

Top Notch series – Summit 1 and 2 – Solutions – Speak Now – complete for IELTS – IELTS Maximizer speaking – Cambridge IELTS – Improve your Skills – Hey There – Connects – Family and Friends - …

دیدگاه ها

افزودن دیدگاه