هیات علمی

staticimg

جناب آقای دکترعلی جعفری

برگزیده مدیران کاریزماتیک ایران به انتخاب دانشگاه stanbul aydin
۱۷ سال اقامت، تحصیل و کار در آلمان
P.h.D عمران با گرایش مدیریت ساخت ازدانشگاه  Rwth-aachen  
Eppendorfer Gymnasium-Hamburg دیپلم نظری (Abitur)
Wördemannsweg Grundschule-Hamburg اتمام کلاس ۴ام دبستان
دارنده مدرک Großes deutsches Sprachdiplom معادل دکترای زبان آلمانی
و مدارک  TestDaf5     &     Goethe Zertifikat C2
۱5 سال تدریس و ترجمه متن و شفاهی (همزمان) زبان های آلمانی و انگلیسی در معتبر ترین مراکز آموزشی آلمان و ایران. استاد دانشگاه، عضو انجمن علمی زبان و ادبیات آلمانی برلین ، مدرس سابق موسسه زبان آلمانی تهران (گوته)، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، کانون زبان ایران، پیشکسوتان (فنی-حرفه ای) ، مدرس برتر 6 سال پیاپی زبان های آلمانی و انگلیسی  در سطح کشور ، مدیر کارافرین نمونه سال های 96 و 97 ، عضو انجمن زبان و ادبیات آلمانی دانشگاه گوته فرانکفورت، انجمن های 'مهندسی عمران' و 'کار آفرینی و نوآوری' ایران.مترجم رسمی زبان آلمانی و  عضو کانون مترجمان رسمی ایران و پژوهشگر روابط بین الملل.
 
- مهندس شرکت بین المللی نام آوران بنا (پروژه ۱۸۰۰۰ متر مربعی تجاری-اداری نام آوران تاج)
 
- مسئول هماهنگی پروژه (Project Coordinator)و نماینده مدیریت در بحث کنترل کیفی، اجرا و نگهداری ایزو
 
- مهندس ناظر پایه ۲ و مهندس مجری نظام مهندسی استان تهران به شماره نظام مهندسی ۷۴۷۶۲_۰_۳_۱۰
 
مدیر عامل و رئیس هیات مدیره موسسه بین المللی ایده کارینو ایرانیان (مرکز بین المللی زبان های خارجی کارینو)
 
بیش از ۳۸ مقاله بین المللی، ترجمه ۱۳ عنوان کتاب تخصصی مهندسی عمران و معماری، ۱۸ کتاب با موضوعات اجتماعی، داستان و اشعار آلمانی و انگلیسی و ۶ رساله دکتری. مولف ۸ عنوان کتاب گرامر و کمک آموزشی زبان آلمانی و انگلیسی.
 
معلم خصوصی عسل مهدوی کیا دختر فوتبالیست معروف (معلم تقویتی دروس دبیرستان به زبان آلمانی در ایران)
 
مدرس زبان جناب آقای ابوالفضل جوکار(انتشارات گاج ) و فرزند ایشان (زبان آلمانی)
 
مدرس زبان جناب آقای جاسبی رئیس روزنامه رسمی کشور  و ...
 
مدرس ۱۰۰ ها دانشجوی زبان آلمانی و انگلیسی
 
بیش از ۸۰ مدرک B2،  چندین مدرک TestDaf ، C2 ، C1
 
بیش از ۲۰ مدرک Ielts  &  Toefl با مستندات قابل پیگیری

۱۷ سال اقامت، تحصیل و کار در آلمان
P.h.D عمران با گرایش مدیریت ساخت ازدانشگاه  Rwth-aachen  
Eppendorfer Gymnasium-Hamburg دیپلم نظری (Abitur)
Wördemannsweg Grundschule-Hamburg اتمام کلاس ۴ام دبستان
دارنده مدرک Großes deutsches Sprachdiplom معادل دکترای زبان آلمانی
و مدارک  TestDaf5     &     Goethe Zertifikat C2
۱5 سال تدریس و ترجمه متن و شفاهی (همزمان) زبان های آلمانی و انگلیسی در معتبر ترین مراکز آموزشی آلمان و ایران. استاد دانشگاه، عضو انجمن علمی زبان و ادبیات آلمانی برلین ، مدرس سابق موسسه زبان آلمانی تهران (گوته)، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، کانون زبان ایران، پیشکسوتان (فنی-حرفه ای) ، مدرس برتر 6 سال پیاپی زبان های آلمانی و انگلیسی  در سطح کشور ، مدیر کارافرین نمونه سال های 96 و 97 ، عضو انجمن زبان و ادبیات آلمانی دانشگاه گوته فرانکفورت، انجمن های 'مهندسی عمران' و 'کار آفرینی و نوآوری' ایران.مترجم رسمی زبان آلمانی و  عضو کانون مترجمان رسمی ایران و پژوهشگر روابط بین الملل.
 
- مهندس شرکت بین المللی نام آوران بنا (پروژه ۱۸۰۰۰ متر مربعی تجاری-اداری نام آوران تاج)
 
- مسئول هماهنگی پروژه (Project Coordinator)و نماینده مدیریت در بحث کنترل کیفی، اجرا و نگهداری ایزو
 
- مهندس ناظر پایه ۲ و مهندس مجری نظام مهندسی استان تهران به شماره نظام مهندسی ۷۴۷۶۲_۰_۳_۱۰
 
مدیر عامل و رئیس هیات مدیره موسسه بین المللی ایده کارینو ایرانیان (مرکز بین المللی زبان های خارجی کارینو)
 
بیش از ۳۸ مقاله بین المللی، ترجمه ۱۳ عنوان کتاب تخصصی مهندسی عمران و معماری، ۱۸ کتاب با موضوعات اجتماعی، داستان و اشعار آلمانی و انگلیسی و ۶ رساله دکتری. مولف ۸ عنوان کتاب گرامر و کمک آموزشی زبان آلمانی و انگلیسی.
 
معلم خصوصی عسل مهدوی کیا دختر فوتبالیست معروف (معلم تقویتی دروس دبیرستان به زبان آلمانی در ایران)
 
مدرس زبان جناب آقای ابوالفضل جوکار(انتشارات گاج ) و فرزند ایشان (زبان آلمانی)
 
مدرس زبان جناب آقای جاسبی رئیس روزنامه رسمی کشور  و ...
 
مدرس ۱۰۰ ها دانشجوی زبان آلمانی و انگلیسی
 
بیش از ۸۰ مدرک B2،  چندین مدرک TestDaf ، C2 ، C1
 
بیش از ۲۰ مدرک Ielts  &  Toefl با مستندات قابل پیگیری

 

->