ما را دنبال کنید

  • 10 ارديبهشت , 1397
  • 635 نفر
  • کد خبر 100005
ما را دنبال کنید
شبکه مجازی شبکه واقعی است که در بین همه اقشار مردم رواج یافته است و می توان لفظ آن را برای توصیف تمام انواع منابع اطلاعاتی موجود در شبکه های رایانه ای به کار برد، در حقیقت فضای مجازی نوع متفاوتی از واقعیت مجازی و دیجیتالی است که توسط شبکه های رایانه ای هم پیوند تامین می شود که با اندکی مسامحه می توان آن را مترادف با شبکه جهانی اینترنت دانست که  یکی از با نفوذ ترین تکنولوزی های جدید ارتباطی است وهمه ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است و به نوعی همه ابعاد حیات فردی و جمعی ما متاثر از این تکنولوژی ارتباطی و سایر تکنولوژی ها است. ما نیز درموسسه کارینواز این امکانات بالقوه در مسیر اطلاع رسانی الکترونیکی ، ایجاد ارتباط آموزشی ، فراهم کردن زمینه پژوهشی و علمی ، آموزش الکترونیکی، اتصال به کتابخانه های پیشرفته و غنی ، پژوهش از طریق مجلات و .. بهره برده و امیدواریم که شما با همراهی خویش در این مسیربا ارایه پیشنهادات و انتقادات سازنده  یاری رسان ما در زمینه آموزش زبان های خارجی باشید. لطفا مارا دنبال کنید.

افزودن دیدگاه