تدریس زبان های خاص

  • 6 آبان , 1397
  • 646 نفر
  • کد خبر 100015
تدریس زبان های خاص
تدریس زبان های خاص به صورت گروهی و خصوصی شامل:

  تدریس خصوصی و گروهی زبان هلندی به صورت تخصصی توسط اساتید برجسته 

 تدریس خصوصی و گروهی زبان دانمارکی به صورت تخصصی توسط اساتید برجسته

 تدریس خصوصی و گروهی زبان سوِئدی به صورت تخصصی توسط اساتید برجسته
 
 تدریس خصوصی و گروهی زبان کره ای به صورت تخصصی توسط اساتید برجسته


 

افزودن دیدگاه