۴۰۰۰ کلمه ضروری – کتاب اول
فصل ۱. ساحل آمالفی

بخش اول – ساحل آمالفی

The Amalfi Coast in Italy is a beautiful place to travel.

ساحل آمالفی در ایتالیا جایی زیبا برای سفر کردن است.

It’s a beautiful area with an interesting culture.

ناحیه‌ای زیبا با فرهنگی جالب است.

Located on the Tyrrhenian Sea next to the Mediterranean in southern Italy, the Amalfi Coast has high mountains and amazing beaches.

ساحل آمالفی، که در دریای تیرینی کنار دریای مدیترانه در جنوب ایتالیا واقع است، کوه های بلند و سواحل فوق‌العاده‌ای دارد.

Amalfi is on the west coast of Italy, and it takes less than four hours to drive there from Rome, the country’s capital.

آمالفی در ساحل غربی ایتالیا است و با رانندگی کمتر از چهار ساعت تا رم، پایتخت کشور، فاصله دارد.

You’ll love it from the moment you arrive there!

شما از لحظه‌ی رسیدن به آنجا عاشقش می‌شوید.

There are many activities for travelers, including beautiful beaches for swimming.

فعالیت‌های زیادی برای مسافران وجود دارد، مثل شنادر سواحل زیبا.

You can also play games on the beach and catch frisbees.

همچنین می‌توانید در ساحل بازی کنید و فریزبی بگیرید.

A boat trip is a good way to spend the day, and you may see ducks and other birds sitting on the water.

قایق‌سواری راه خوبی برای گذراندن روز است، و ممکن است اردک‌ها و دیگر پرندگان که روی آب نشسته‌اند را ببینید.

Fishing is also a popular activity.

ماهیگیری هم فعالیت رایجی است.

There are dozens of villages on the Amalfi Coast, and you can visit one of them to see how a typical local person lives.

تعداد زیادی روستا در سواحل آمالفی وجود دارد و شما می‌توانید به یکی از آن‌ها بروید تا زندگی افراد معمولی محلی را ببینید.

If you’re friendly, you might even get invited into someone’s house to enjoy home-cooked Italian food!

اگر دوستانه رفتار کنید حتی ممکن است به خانه‌ی کسی برای لذت بردن از غذای خانگی ایتالیایی دعوت شوید!

Italians like drinking alcohol, especially wine.

ایتالیایی‌ها نوشیدن الکل مخصوصاً شراب را دوست دارند.

The Amalfi Coast has lots of gardens to explore.

ساحل آمالفی تعداد زیادی باغ برای گشتن دارد.

Italy is famous for its pizza and pasta.

ایتالیا به پیتزا و پاستایش مشهور است.

However, the Amalfi Coast is also well known for fish and octopus because it is located next to the water.

هرچند، ساحل آمالفی هم به ماهی‌ها و اختاپوس‌هایش مشهور است، چون کنار آب قرار گرفته‌است.

Pastries are a popular breakfast food on the Amalfi Coast.

در ساحل آمالفی شیرینی‌ها صبحانه‌های محبوبی هستند.

August is a popular month to travel to the Amalfi Coast because the weather is warm.

آگوست ماه محبوبی برای سفر به ساحل آمالفی است، چون هوا گرم است.

It’s easy to spend a week traveling around the area.

گذراندن سفر یک‌هفته‌ای در اطراف این محل آسان است.

Make sure to take a camera so you can take a lot of photos.

مطمئن باشید که دوربین به‌همراه برده‌اید تا بتوانید عکس‌های زیادی بگیرید.

We’re sure you’ll agree that it’s a great place!

ما مطمئنیم موافق خواهید بود که آنجا مکانی عالی است.


بخش دوم – واژگان

Unit 1

بخش ۱

Word list.

فهرست لغت.

Agree

موافق

v.

فعل.

To agree is to have the same opinion or belief as another person.

to agree یعنی عقیده یا باور یکسان داشتن با شخص دیگر.

The students agree they have too much homework.

دانش‌آموزان موافقند که بیش از حد تکلیف دارند.

Alcohol

الکل

n.

اسم.

Alcohol is a type of drink that can make people drunk.

الکل نوعی نوشیدنی است که می‌تواند افراد را مست کند.

A person should not drive a car after he or she has been drinking alcohol.

بعد از نوشیدن الکل، شخص نباید با اتومبیل رانندگی کند.

arrive

رسیدن

v.

فعل.

To arrive is to get somewhere.

to arrive یعنی رسیدن به جایی.

They arrived at school at 7 a.m.

آن‌ها ساعت ۷ صبح به مدرسه رسیدند.

August

آگوست

n.

اسم.

August is the eighth month of the year.

آگوست هشتمین ماه سال است.

Is your birthday in August?

تولدت در ماه آگوست است؟

Boat

قایق

n.

اسم.

A boat is a vehicle that moves across water.

قایق وسیله‌ای است که در سراسر آب حرکت می‌کند.

There is a small boat on the lake.

قایق کوچکی روی دریاچه است.

breakfast

صبحانه

n.

اسم.

Breakfast is the morning meal.

صبحانه وعده‌ی صبح است.

I ate eggs for breakfast.

من صبحانه تخم‌مرغ خوردم.

camera

دوربین

n.

اسم.

A camera is a piece of equipment that takes pictures.

دوربین وسیله‌ای است که عکس می‌گیرد.

l brought my camera on my vacation.

من در تعطیلاتم دوربینم را آوردم.

capital

پایتخت

n.

اسم.

A capital is a city where a country’s government is based.

پایتخت شهری است که دولت کشور در آن مستقر است.

The capital of the United States is Washington, D.C.

پایتخت ایالات متحده واشینگتن، دی.سی است.

catch

گرفتن

v.

فعل.

To catch is to grab or get something.

to catch یعنی گرفتن چیزی.

Did you catch the ball during the baseball game?

آیا در طول بازی بیسبال توپ را گرفتی؟

duck

اردک

n.

اسم.

A duck is a small water bird.

اردک پرنده‌ی کوچک آبی است.

People feed ducks at the lake.

مردم در دریاچه به اردک‌ها غذا می‌دهند.

enjoy

لذت بردن

v.

فعل.

To enjoy is to like something.

لذت بردن یعنی دوست داشتن چیزی.

The woman enjoys riding her bicycle.

آن زن از دوچرخه‌سواری لذت می‌برد.

Invite

دعوت کردن

v.

فعل.

To invite is to ask someone to come to a place or event.

دعوت کردن یعنی از کسی بخواهید به جایی یا رویدادی بیاید.

I will invite my friends to my birthday party.

من دوستانم را به جشن تولدم دعوت خواهم کرد.

love

عشق ورزیدن

v.

فعل.

To love is to like something or someone a lot.

عشق ورزیدن یعنی خیلی دوست داشتن چیزی یا کسی.

I love my family very much.

من خانواده‌ام را خیلی دوست دارم.

month

ماه

n.

اسم.

A month is one of 12 periods of time in one year.

یک ماه یکی از ۱۲ دوره‌ی زمانی در یک سال است.

January is the first month of the year.

ژانویه اولین ماه سال است.

travel

سفر کردن

v.

فعل.

To travel is to go to a faraway place on vacation or business.

سفر کردن یعنی رفتن به مکانی دوردست برای تعطیلات یا کار.

They will travel to Argentina this summer.

آن‌ها تابستان امسال به آرژانتین سفر خواهند کرد.

typical

معمول

adj.

صفت.

If something is typical, it is normal or something that usually happens.

اگر چیزی معمولی باشد، طبیعی است یا چیزی است که معمولاً اتفاق می‌افتد.

My typical breakfast is toast and eggs.

صبحانه‌ی معمولی من نان تست و تخم‌مرغ است.

visit

بازدید کردن

v.

فعل.

To visit is to go and spend time in another place or see another person.

بازدید کردن یعنی رفتن و گذراندن وقت در مکانی دیگر یا دیدن شخصی دیگر.

She wants to visit her grandmother.

او می‌خواهد به دیدار مادربزرگش برود.

weather

آب‌وهوا

n.

اسم.

Weather is the temperature and the state of the outdoors.

آب‌وهوا دما و وضعیت فضای باز است.

Today’s weather is rainy and cloudy.

هوای امروز بارانی و ابری است.

week

هفته

n.

اسم.

A week is a period of time that is seven days long.

هفته یک دوره‌ی زمانی است که هفت روز طول می‌کشد.

What are you doing next week?

هفته‌ی بعد چه کار می‌کنی؟

wine

شراب

n.

اسم.

Wine is an alcoholic drink made from grapes.

شراب نوشیدنی الکلی است که از انگور تهیه می‌شود.

The store carried both red and white wine.

فروشگاه شراب قرمز و سفید داشت.


                    

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا