۴۰۰۰ کلمه ضروری – کتاب اول
فصل ۱۸. سالم بخور

بخش اول – سالم بخور

It is important to eat healthy food.

خوردن غذای سالم مهم است.

There are five main healthy food groups.

پنج گروه اصلی غذایی سالم وجود دارد.

They are grains, fruits, vegetables, protein, and dairy.

غلات، میوه‌ها، سبزیجات، پروتئین و لبنیات.

A food pyramid can show you how much of each group you should eat.

هرم غذایی می‌تواند به شما نشان دهد که چه مقدار از هر گروه باید بخورید.

Many different kinds of food are necessary for a balanced diet.

انواع مختلفی از مواد غذایی برای داشتن رژیم متعادل لازم است.

You need to eat grains such as rice, wheat, and several types of bread.

شما باید غلات مانند برنج، گندم و چندین نوع نان بخورید.

Fruits and vegetables are also important.

میوه‌ها و سبزیجات نیز مهم هستند.

Fruits such as bananas are good for you.

میوه‌هایی مانند موز برای شما مفید هستند.

Others, such as oranges and kiwis, contain a lot of vitamin C.

بعضی دیگر مانند پرتقال و کیوی حاوی مقدار زیادی ویتامین C هستند.

Vegetables are an important part of a daily diet.

سبزیجات قسمت مهمی از رژیم روزانه هستند.

They are extremely healthy and can be eaten in many ways.

آن‌ها بسیار سالم هستند و از بسیاری جهات می‌توانند خورده شوند.

Salads with raw vegetables such as spinach and carrots are common, but you can also cook vegetables in many different ways.

سالاد با سبزیجات خام مانند اسفناج و هویج رایج است، اما همچنین می‌توانید سبزیجات را به روش‌های مختلف بپزید.

Soups are another easy way to get vegetables into your diet.

سوپ‌ها روش آسان دیگری برای ورود سبزیجات به رژیم غذایی شما هستند.

Protein is an important food group, too.

پروتئین نیز گروه غذایی مهمی است.

Meats such as beef and chicken are well-known forms of protein.

گوشت‌هایی مانند گوشت گاو و مرغ از فرم‌های شناخته‌شده‌ی پروتئین هستند.

Tofu, beans, eggs, and nuts also contain high amounts of protein.

توفو، لوبیا، تخم‌مرغ و آجیل نیز حاوی مقادیر زیادی پروتئین هستند.

You should also eat dairy products such as cheese, yogurt, and milk as well.

همچنین باید لبنیات مانند پنیر، ماست و شیر نیز بخورید.

A healthy diet includes drinking lots of water instead of sugary drinks such as soda and juice.

رژیم غذایی سالم شامل نوشیدن مقدار زیادی آب به‌جای نوشیدنی‌های شیرین مانند نوشابه و آب‌میوه است.

While sweets may not be considered healthy foods, they are fine if you don’t eat too many.

با اینکه شیرینی‌ها ممکن است غذای سالم به حساب نیایند، اگر زیاد نخورید مشکلی نیست.

Chocolate and cake are well-loved sweets commonly found at restaurants and grocery store.

شکلات و کیک شیرینی‌های دوست‌داشتنی هستند که معمولاً در رستوران‌ها و فروشگاه‌های مواد غذایی یافت می‌شوند.

They are often served at special events such as birthday parties and weddings.

آن‌ها اغلب در مراسم خاص مانند جشن‌های تولد و عروسی پذیرایی می‌شوند.

At restaurants, you can ask the waiters to tell you which ingredients are included in different dishes.

در رستوران‌ها می‌توانید از پیشخدمت‌ها بخواهید که به شما بگویند کدام مواد در غذاهای مختلف گنجانده شده‌اند.

At home, you can always find healthy and delicious recipes in cookbooks or on the internet.

در خانه، همیشه می‌توانید دستورالعمل‌های سالم و خوشمزه‌ای را در کتاب‌های آشپزی یا در اینترنت پیدا کنید.

Eating healthy food is great for your health!

خوردن غذای سالم برای سلامتی شما عالی است!


بخش دوم – واژگان

Unit 18

بخش ۱۸

Word list

لیست کلمات

always

همیشه

adv.

قید.

Always means that something happens all the time.

همیشه یعنی چیزی تمام مدت اتفاق می‌افتد.

They always brush their teeth in the morning.

آن‌ها همیشه صبح دندان‌هایشان را مسواک می‌زنند.

ask

پرسیدن

v.

فعل.

To ask is to say or write something to get an answer.

پرسیدن یعنی گفتن یا نوشتن چیزی برای گرفتن جواب.

Please ask questions, if you do not understand.

اگر متوجه نمی‌شوید، لطفاً سوال بپرسید.

banana

موز

n.

اسم.

A banana is a long yellow fruit with soft white flesh inside.

موز میوه‌ای بلند و زرد با مغز نرم و سفید در داخل آن است.

Did you eat a banana for breakfast?

برای صبحانه موز خوردی؟

bread

نان

n.

اسم.

Bread is a food made from flour and water.

bread نوعی غذاست که از آرد و آب درست می‌شود.

You need two pieces of bread to make a sandwich.

باید دو تکه نان بردارید تا ساندویچ درست کنید.

cake

کیک

n.

اسم.

Cake is a sweet dessert made from flour, water, sugar, and eggs.

کیک دسر شیرینی است که از آرد، آب، شکر و تخم‌مرغ درست می‌شود.

What a beautiful birthday cake!

چه کیک تولد قشنگی!

carrot

هویج

n.

اسم.

A carrot is an orange vegetable.

هویج گیاه خوراکی نارنجی است.

I put a carrot in my salad.

من در سالادم هویج گذاشتم.

chicken

مرغ

n.

اسم.

Chicken is a bird that is often used for food.

chicken پرنده‌ای است که اغلب به‌عنوان غذا استفاده می‌شود.

Chicken is his favorite kind of meat.

مرغ گوشت موردعلاقه‌ی او است.

chocolate

شکلات

n.

اسم.

Chocolate is a sweet food made from cacao beans.

شکلات غذای شیرینی است که از دانه‌های کاکائو درست می‌شود.

I made a chocolate cake for my mom’s party.

من برای تولد مادرم کیک شکلاتی درست کرم.

contain

در بر داشتن.

v.

فعل.

To contain is to hold or have something.

to contain یعنی نگه داشتن چیزی یا داشتن آن.

I have to find something to contain these apples.

من باید چیزی پیدا کند تا این سیب‌ها را نگه دارد.

delicious

خوشمزه

adj.

صفت.

If a food is delicious, it is tasty.

اگر غذایی خوشمزه باشد، لذیذ است.

I loved the delicious fried chicken I ate for dinner!

من مرغ سرخ‌شده‌ی خوشمزه را که برای شام خوردم دوست داشتم.

diet

رژیم

n.

اسم.

A diet is the food regularly eaten by a person.

رژیم غذایی است که کسی به‌طور منظم می‌خورد.

His diet mostly consists of fruits and vegetables.

رژیمش بیشتر شامل میوه‌ها و سبزیجات است.

eat

خوردن

v.

فعل.

To eat is to chew and swallow food.

خوردن یعنی جویدن و قورت دادن غذا.

You should eat breakfast every day.

باید هر روز صبحانه بخورید.

food

غذا

n.

اسم.

Food is things people and animals eat.

غذا چیزهایی است که انسان‌ها و حیوانات می‌خورند.

Pasta is a famous food in Italy.

پاستا غذای مشهوری در ایتالیا است.

fruit

میوه

n.

اسم.

Fruit is a type of healthy food that grows on trees and plants.

میوه نوعی غذای سالم است که روی درخت‌ها و گیاهان می‌روید.

Apples, pears, and oranges are types of fruit.

سیب، گلابی، و پرتقال انواعی از میوه‌ها هستند.

great

عالی

adj.

صفت.

When something is great, it is very good.

وقتی چیزی عالی باشد، خیلی خوب است.

It was a great, exciting game!

بازی عالی و هیجان‌انگیزی بود.

health

سلامت

n.

اسم.

Health is the state of a person’s body.

health وضعیت بدن هر شخصی است.

People who want good health should not smoke.

افرادی که سلامتی می‌خواهند نباید سیگار بکشند.

recipe

دستور پخت

n.

اسم.

A recipe is a set of instructions for cooking a certain type of food.

دستور پخت مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها برای پختن نوع خاصی از غذاست.

Do you use a recipe when you make that sauce?

آیا از دستور پخت خاصی برای درست کردن آن سس استفاده می‌کنید؟

restaurant

رستوران

n.

اسم.

A restaurant is a business where people sit and eat food.

رستوران کسب‌وکاری است که مردم در آنجا می‌نشینند و غذا می‌خورند.

Let’s eat at the Indian restaurant.

بیایید در رستوران هندی غذا بخوریم.

special

ویژه

adj.

صفت.

If something is special, it is unique and different.

اگر چیزی ویژه باشد، بی‌نظیر و متفاوت است.

The cupcake was special because it had blue frosting.

کیک فنجانی ویژه بود چون خامه‌ی آبی داشت.

water

آب

n.

اسم.

Water is a clear liquid that people need to survive.

آب مایع شفافی است که مردم برای زنده ماندن به آن نیاز دارند.

Drink eight cups of water every day.

هر روز هشت لیوان آب بنوش.


                    

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا