کارینو » آموزش زبان انگلیسی » آموزش زبان انگلیسی با آهنگ » آموزش زبان انگلیسی با Giants از Imagine dragons + ترجمه فارسی

آموزش زبان انگلیسی با Giants از Imagine dragons + ترجمه فارسی

زبان انگلیسی یکی از زبان‌های جهانی است که به عنوان زبان بین‌المللی و ارتباطی بسیار مهم و اساسی شناخته می‌شود. بسیاری از افراد در سرتاسر دنیا به دنبال راه‌های مختلفی برای بهبود مهارت‌های زبان انگلیسی خود می‌گردند و یکی از راه‌های جذاب و موثر برای یادگیری این زبان، استفاده از آهنگ‌ها می‌باشد. یکی از آهنگ‌های جذاب و پر احساس در این زمینه، Giants از گروه موسیقی Imagine Dragons است. در این مقاله، قصد داریم با توجه به شعبده بازی زبانی در متن این آهنگ، به بررسی اینکه چگونه می‌توان از این اثر هنری برای آموزش و بهبود مهارت‌های زبان انگلیسی بهره‌مند شد، بپردازیم.

نکات گرامی و آموزشی موجود در آهنگ Giants

You take a hit of anything

در این جمله، You فاعل است که به شخصی اشاره دارد که عمل take را انجام می‌دهد. take a hit of anything یک عبارت است که به معنای استفاده از یک ماده یا سوزاندن چیزی می‌باشد.

To escape it all or suffocating

در این جمله، To escape یک جملهٔ فعلی مصدری است که نشان دهنده هدف یا دلیل از عمل take در جمله قبلی است. suffocating نیز یک فعل مصدری است که به معنای خفه شدن یا احساس محدودیت است.

The sharpen blade of reality

در اینجا، The sharpen blade یک عبارت اسمی است که به معنای تیغ تیز واقعیت است.

Sometimes it wanna hurt me

در این جمله، Sometimes قید است که به نشان دادن زمانی خاص از یک عمل اشاره دارد. wanna فعلی ناقص است که به معنای want to است و نشان دهندهٔ خواسته شدن یا اراده کردن است.

I know it’s hard to hear but I’m Waitin’ for the new year

در این جمله، I know یک عبارت فعلی است که نشان دهندهٔ شناخته شدن یا داشتن اطلاع است. Waitin’ یک فعل ناقص است که به معنای waiting یا انتظار کشیدن است.

Don’t wanna waste my life chasin’ white

در اینجا، Don’t wanna یک عبارت فعلی است که نشان دهندهٔ عدم تمایل به انجام عملی است. chasin’ فعل ناقصی است که به معنای chasing یا دنبال کردن است. white ممکن است به معنای مواد مخدر باشد.

Try to swim towards the light

Try to swim یک عبارت فعلی است که به معنای تلاش برای شنا کردن است. towards the light نیز به معنای به سوی نور است.

Comin’ up for air in the deepest of the deep ends

Comin’ up for air یک عبارت فعلی است که به معنای خروج به سطح آب برای تنفس است. the deepest of the deep ends نیز به معنای عمیق‌ترین قسمت‌های عمیق است.

I thought I learned it all, but boom, the plot thickens

I thought یک جملهٔ حالت نقلی است که نشان دهندهٔ احساس یا باور شخص در گذشته است. the plot thickens یک عبارت است که به معنای پیچیدگی داستان یا موقعیت اشاره دارد.

Sleepin’ with giants, I’m tip-toein’ quietly

Sleepin’ with giants یک عبارت فعلی است که به معنای خوابیدن با افراد بزرگ و تأثیرگذار است. I’m tip-toein’ quietly نیز به معنای ناقلا و به آرامی حرکت کردن است.

Feelin’ it all, it’s sobriety

Feelin’ it all یک عبارت فعلی است که به معنای احساس کردن همه چیز است. it’s sobriety نیز به معنای سرازیر بودن یا عدم مصرف مواد مخدر است.

(La-la-la-la-la-la-la-la) got so tired of feelin’ numb

(La-la-la-la-la-la-la-la) نشان دهندهٔ یک صدای ملودیک است. got so tired of feelin’ numb به معنای خسته شدن از احساس کردن خستگی و بی‌احساسی است.

but take a look what I’ve become

take a look یک عبارت فعلی است که به معنای نگاه کردن یا تأمل کردن است. what I’ve become نیز به معنای چه شده‌ام یا چگونه تغییر کرده‌ام است.

Wanna make you proud of me

Wanna فعل ناقصی است که به معنای want to یا خواستن است. make you proud of me به معنای افتخارآفرینی به شما است.

But slowly I’m killing me

But slowly نشان دهندهٔ یک تضاد یا تغییر در جمله است. I’m killing me به معنای خودکشی یا آسیب رساندن به خود است.

Playing with chemistry

Playing with یک عبارت فعلی است که به معنای بازی یا آزمایش با چیزی است. chemistry در اینجا ممکن است به معنای ترکیب مواد یا رفتارها باشد.

Floating to the ceiling

Floating to یک عبارت فعلی است که به معنای شناور شدن یا ارتقاء به سقف است.

Always rock ‘n’ roll ’til you die, you know, you been flyin

Always rock ‘n’ roll ’til you die یک عبارت فعلی است که به معنای همیشه به سبک راک و رول تا زمان مرگ ادامه دادن است. you been flyin’ یک عبارت فعلی است که به معنای تا کنون در حال پرواز بودن است.

Now I’m shaking your knife, sweating the sheets out

Now I’m shaking یک عبارت فعلی است که نشان دهندهٔ انجام عمل لرزاندن است. your knife به معنای چاقوی شما است. sweating the sheets out به معنای عرق کردن و پارچه را خیس کردن است.

Grinding my teeth out but still the world will glamorize it all

Grinding my teeth out یک عبارت فعلی است که به معنای خرد کردن دندان‌ها است. the world will glamorize it all به معنای جهان همه چیز را جلبه و زیبا می‌کند.

If I could leave one thing for you It’s exactly what not to do

If I could leave یک جملهٔ حالت نقلی است که نشان دهندهٔ شرط و امکان در گذشته است. It’s exactly what not to do یک عبارت است که به معنای دقیقاً چه چیزی را انجام ندهید است.

I’m so proud of you Take a look what I’ve become

I’m so proud of you یک جملهٔ احساسی است که نشان دهندهٔ افتخار و محبت است. Take a look what I’ve become نیز به معنای نگاهی به آنچه که من شده‌ام است.

Oh, take a look what I’ve Comin’ up for air in the deepest of the deep ends

Comin’ up for air یک عبارت فعلی است که به معنای خروج به سطح آب برای تنفس است. in the deepest of the deep ends نیز به معنای در عمق عمیق‌ترین بخش‌ها است.

(La-la-la-la-la-la-la-la) got so tired of feelin’ numb

(La-la-la-la-la-la-la-la) نشان دهندهٔ یک صدای ملودیک است. got so tired of feelin’ numb به معنای خسته شدن از احساس کردن خستگی و بی‌احساسی است.

but take a look what I’ve become

take a look یک عبارت فعلی است که به معنای نگاه کردن یا تأمل کردن است. what I’ve become نیز به معنای چه شده‌ام یا چگونه تغییر کرده‌ام است.

Sleepin’ with giants, I’m tip-toein’ quietly

Sleepin’ with giants یک عبارت فعلی است که به معنای خوابیدن با افراد بزرگ و تأثیرگذار است. I’m tip-toein’ quietly نیز به معنای ناقلا و به آرامی حرکت کردن است.

Feelin’ it all, it’s sobriety

Feelin’ it all یک عبارت فعلی است که به معنای احساس کردن همه چیز است. it’s sobriety نیز به معنای سرازیر بودن یا عدم مصرف مواد مخدر است.

ترجمه فارسی آهنگ Giants از Imagine dragons

You take a hit of anything

شما یک دمنوش از هر چیزی می‌زنید.

To escape it all or suffocating

برای فرار از همه چیز یا احساس خفگی.

The sharpen blade of reality

تیغ تیز واقعیت.

Sometimes it wanna hurt me

گاهی او می‌خواهد به من آسیب بزند.

I know it’s hard to hear but I’m Waitin’ for the new year

می‌دانم که سخت است بشنوید، اما من منتظر سال جدید هستم.

Don’t wanna waste my life chasin’ white

نمی‌خواهم زندگی‌ام را در دنبال کردن مواد مصرفی هدر بدهم.

Try to swim towards the light

سعی کن به سوی نور شنا کن.

Comin’ up for air in the deepest of the deep ends

برای تنفس به سطح آب برمی‌آیم در عمق‌های عمیق‌ترین قسمت‌ها.

I thought I learned it all, but boom, the plot thickens

فکر می‌کردم همه چیز را یاد گرفتم، اما ناگهان، داستان پیچیده می‌شود.

Sleepin’ with giants, I’m tip-toein’ quietly

با غول‌ها خوابیده، به آرامی ناقلا می‌شوم.

Feelin’ it all, it’s sobriety

همه چیز را احساس می‌کنم، این سراسریته.

(La-la-la-la-la-la-la-la) got so tired of feelin’ numb

(لا-لا-لا-لا-لا-لا) خیلی از حالت بی‌احساسی خسته شده‌ام.

but take a look what I’ve become

اما نگاه کن چه شده‌ام.

Wanna make you proud of me

می‌خواهم تو از من افتخار کنی.

But slowly I’m killing me

اما به تدریج خودم را می‌کشم.

Playing with chemistry

با شیمی بازی می‌کنم.

Floating to the ceiling

به سقف شناور می‌شوم.

Always rock ‘n’ roll ’til you die, you know, you been flyin

همیشه تا زمان مرگ به سبک راک و رول ادامه بده، می‌دانی، تو پرواز کرده‌ای.

Now I’m shaking your knife, sweating the sheets out

حالا دارم چاقوی شما را لرزان می‌کنم، روی تختها عرق می‌کنم.

Grinding my teeth out but still the world will glamorize it all

دندان‌هایم را خرد می‌کنم اما هنوز جهان همه چیز را جذاب می‌کند.

If I could leave one thing for you It’s exactly what not to do

اگر می‌توانستم یک چیز برای تو بگذارم، دقیقاً آن چه را انجام ندهی را می‌گذاشتم.

I’m so proud of you Take a look what I’ve become

من از تو بسیار افتخار می‌کنم. نگاه کن چه شده‌ام.

Oh, take a look what I’ve Comin’ up for air in the deepest of the deep ends

ای، نگاه کن چه شده‌ام. برای تنفس در عمق‌های عمیق‌ترین بخش‌ها بالا می‌آیم.

(La-la-la-la-la-la-la-la) got so tired of feelin’ numb

(لا-لا-لا-لا-لا-لا) خیلی از حالت بی‌احساسی خسته شده‌ام.

but take a look what I’ve become

اما نگاه کن چه شده‌ام.

Sleepin’ with giants, I’m tip-toein’ quietly

با غول‌ها خوابیده، به آرامی ناقلا می‌شوم.

Feelin’ it all, it’s sobriety

همه چیز را احساس می‌کنم، این سراسریته.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا