کارینو » آموزش زبان انگلیسی » آموزش زبان انگلیسی با آهنگ » آموزش زبان انگلیسی با Bones از Imagine dragons + ترجمه فارسی

آموزش زبان انگلیسی با Bones از Imagine dragons + ترجمه فارسی

هنر به عنوان یک وسیله‌ی بی‌مانند برای آموزش زبان به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است. یکی از روش‌های جالب و جذاب در این زمینه، استفاده از موسیقی به عنوان یک ابزار آموزشی موثر است. در اینجا، ما به بررسی یکی از آثار معروف گروه Imagine Dragons به نام Bones می‌پردازیم و چگونگی استفاده از این آهنگ برای بهبود مهارت‌های زبان انگلیسی خود را بررسی خواهیم کرد.

آهنگ Bones با متن غنی از اصطلاحات، عبارات و کلمات گوناگون، یک فرصت عالی برای یادگیری و بهبود مهارت‌های زبانی فراهم می‌کند. از همین رو، در این مقاله به تجزیه و تحلیل مفاهیم زبانی این آهنگ و چگونگی بهره‌مندی از آن به عنوان یک ابزار آموزشی کمک خواهیم کرد.

نکات گرامی و آموزشی موجود در آهنگ Bones

Gimme, gimme, gimme some time to think.

در این جمله، Gimme از Give me به معنای بده استفاده شده است که یک فرم محاوره‌ای است.

از Present Continuous Tense برای بیان زمان فعل think استفاده شده است.

I’m in the bathroom, looking at me.

از Present Continuous Tense برای بیان فعل looking استفاده شده است.

ضمیر me به عنوان مفعول در جمله استفاده شده است.

Face in the mirror is all I need (ooh).

از Simple Present Tense برای بیان وضعیت دائمی is استفاده شده است.

این جمله به معنای صورت من در آینه همه چیزی است که نیاز دارم است.

Wait until the reaper takes my life.

از Present Continuous Tense برای بیان زمان فعل wait استفاده شده است.

از Future Tense برای بیان زمان فعل takes به معنای آینده استفاده شده است.

Never gonna get me out alive.

از Future Tense برای بیان زمان فعل gonna get به معنای خواهد برداشت استفاده شده است.

از مفهوم alive به عنوان صفت برای توصیف me استفاده شده است.

I will live a thousand million lives (ooh).

از Simple Future Tense برای بیان زمان فعل will live استفاده شده است.

از مفهوم ooh به عنوان یک تعبیر صدا استفاده شده است.

My patience is waning. Is this entertaining

از Present Continuous Tense برای بیان وضعیت فعل is waning استفاده شده است.

از Present Continuous Tense برای بیان وضعیت فعل Is entertaining استفاده شده است.

I-I-I got this feeling, yeah, you know.

از Present Perfect Continuous Tense برای بیان زمان فعل got به معنای دارم استفاده شده است.

از مفهوم yeah, you know به عنوان یک تعبیر محاوره‌ای استفاده شده است.

Where I’m losing all control.

از Present Continuous Tense برای بیان زمان فعل I’m losing استفاده شده است.

Cause there’s magic in my bones.

از مخفف  ‘Cause برای بیان because استفاده شده است.

از مفهوم magic in my bones به عنوان یک تعبیر مجازی استفاده شده است.

Go ahead and throw your stones ‘Cause there’s magic in my bones.

از مخفف  ‘Cause برای بیان because استفاده شده است.

از مفهوم throw your stones به معنای سنگ بنداز به عنوان یک تعبیر مجازی استفاده شده است.

Playing with a stick of dynamite.

از Present Continuous Tense برای بیان زمان فعل Playing استفاده شده است.

There was never gray in black and white.

از Simple Past Tense برای بیان زمان فعل was به معنای بود استفاده شده است.

Feeling like a boulder hurtling.

از Present Continuous Tense برای بیان وضعیت فعل Feeling استفاده شده است.

از مفهوم like a boulder hurtling به عنوان یک تعبیر تصویری استفاده شده است.

Drown out the voices in the air.

از Present Continuous Tense برای بیان زمان فعل Drown out استفاده شده است.

از مفهوم in the air به عنوان یک عبارت به معنای در هوا استفاده شده است.

Leaving the ones that never cared.

از Present Continuous Tense برای بیان زمان فعل Leaving استفاده شده است.

Picking the pieces up and building to the sky.

از Present Continuous Tense برای بیان زمان فعل Picking استفاده شده است.

My patience is waning. Is this entertaining

از Present Continuous Tense برای بیان وضعیت فعل is waning استفاده شده است.

از Present Continuous Tense برای بیان وضعیت فعل Is entertaining استفاده شده است.

Look in the mirror of my mind.

از Present Continuous Tense برای بیان زمان فعل Look استفاده شده است.

Turning the pages of my life.

از Present Continuous Tense برای بیان زمان فعل Turning استفاده شده است.

Walking the path so many paced a million times.

از Present Continuous Tense برای بیان زمان فعل Walking استفاده شده است.

Drown out the voices in the air.

از Present Continuous Tense برای بیان زمان فعل Drown out استفاده شده است.

Leaving the ones that never cared.

از Present Continuous Tense برای بیان زمان فعل Leaving استفاده شده است.

Picking the pieces up and building to the sky.

از Present Continuous Tense برای بیان زمان فعل Picking استفاده شده است.

My patience is waning. Is this entertaining

از Present Continuous Tense برای بیان وضعیت فعل is waning استفاده شده است.

از Present Continuous Tense برای بیان وضعیت فعل Is entertaining استفاده شده است.

ترجمه فارسی آهنگ Bones از Imagine dragons

Gimme, gimme, gimme some time to think

بده، بده، بده یکم وقت برای فکر کردن.

I’m in the bathroom, looking at me

من در حمام هستم، به خودم نگاه می‌کنم.

Face in the mirror is all I need (ooh)

چهره‌ام در آینه همه چیزی است که نیاز دارم (اوه).

Wait until the reaper takes my life

منتظر بمان تا قاصدک جانم را بگیرد.

Never gonna get me out alive

هیچ‌وقت نمی‌تواند من را زنده بیرون ببرد.

I will live a thousand million lives (ooh)

من هزار میلیون زندگی خواهم کرد (اوه).

My patience is waning

صبر من کم می‌شود

Is this entertaining

آیا این سرگرم‌کننده است؟

Our patience is waning

صبر ما کم می‌شود

Is this entertaining

آیا این سرگرم‌کننده است؟

I-I-I got this feeling, yeah, you know

من این احساس را دارم، آره، می‌دانی

Where I’m losing all control

جایی که من تمام کنترل را از دست می‌دهم

Cause there’s magic in my bones

چون جادو در استخوان‌هایم است

I-I-I got this feeling in my soul

من این احساس را در روحم دارم

Go ahead and throw your stones

پیش برو و سنگ بنداز

Cause there’s magic in my bones

چون جادو در استخوان‌هایم است

Playing with a stick of dynamite

با یک قلم مهمانه بازی می‌کنم

There was never gray in black and white

هیچ وقت خاکستری در سیاه و سفید نبود

There was never wrong ’til there was right (ooh, oh)

هیچ وقت اشتباه نبود تا وقتی که صحیح بود (اوه، اوه)

Feeling like a boulder hurtling

احساس می‌کنم مثل یک صخره‌ای که در حرکت است

Seeing all the vultures circling

مشاهده همه گراه‌ها که دور می‌چرخند

Burning in the flames I’m working in

در شعله‌هایی که در آن کار می‌کنم، دارم می‌سوزم

Turning in a bed that’s darkening

در یک تختی که تاریک می‌شود چرخش می‌کنم

My patience is waning

صبر من کم می‌شود

Is this entertaining

آیا این سرگرم‌کننده است؟

Our patience is waning

صبر ما کم می‌شود

Is this entertaining

آیا این سرگرم‌کننده است؟

I-I-I got this feeling, yeah, you know

من این احساس را دارم، آره، می‌دانی

Where I’m losing all control

جایی که من تمام کنترل را از دست می‌دهم

Cause there’s magic in my bones (in my bones)

چون جادو در استخوان‌هایم است (در استخوان‌های من)

I-I-I got this feeling in my soul (soul)

من این احساس را در روحم دارم (روح)

Go ahead and throw your stones

پیش برو و سنگ بنداز

Cause there’s magic in my bones

چون جادو در استخوان‌هایم است

Cause there’s magic in my bones

چون جادو در استخوان‌هایم است

Look in the mirror of my mind

در آینه ذهن من نگاه کن

Turning the pages of my life

صفحات زندگی‌ام را می‌چرخانم

Walking the path so many paced a million times

در مسیری که بسیاری قدم‌ها گذاشتند، می‌پیمایم

Drown out the voices in the air

صداها را در هوا غرق کن

Leaving the ones that never cared

ترک کردن کسانی که هرگز مواظب نبودند

Picking the pieces up and building to the sky

قطعات را برداشته و به سمت آسمان ساخته

My patience is waning

صبر من کم می‌شود

Is this entertaining

آیا این سرگرم‌کننده است؟

Our patience is waning

صبر ما کم می‌شود

Is this entertaining

آیا این سرگرم‌کننده است؟

I-I-I got this feeling, yeah, you know

من این احساس را دارم، آره، می‌دانی

Where I’m losing all control

جایی که من تمام کنترل را از دست می‌دهم

Cause there’s magic in my bones

چون جادو در استخوان‌هایم است

I-I-I got this feeling in my soul

من این احساس را در روحم دارم

Go ahead and throw your stones

پیش برو و سنگ بنداز

Cause there’s magic in my bones

چون جادو در استخوان‌هایم است

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا