کارینو » آموزش زبان انگلیسی » آموزش زبان انگلیسی با سریال » آموزش زبان انگلیسی با قسمت ۲ فصل ۷ سریال Game of Thrones

آموزش زبان انگلیسی با قسمت ۲ فصل ۷ سریال Game of Thrones

در این مقاله، به بررسی روش‌های آموزش زبان انگلیسی با استفاده از قسمت ۲ فصل ۷ از سریال محبوب بازی تاج و تخت می‌پردازیم. این فصل غنی از جملات قوی و شخصیت‌های جذاب است که می‌تواند به بهبود مهارت‌های زبان انگلیسی شما کمک کند. همچنین، این مقاله به تبیین روش‌هایی برای بهره‌گیری بهینه از مواد فرهنگی برای آموزش زبان پرداخته و راهکارهایی برای بهبود مهارت‌های شنیداری و درک مطلب ارائه می‌دهد.

📺 پیشنهاد مطالعه: آموزش زبان انگلیسی با سریال Game of Thrones

نکات گرامی و آموزشی موجود در این قسمت از سریال Game of Thrones

۱. I’m not a Stark.

– این جمله از نظر گرامری شامل حال ساده فعل to be (am) با فاعل (I) و صفت (a Stark) است. معنی این جمله این است: من یک استارک نیستم.

۲. The world doesn’t just let girls decide what they’re going to be.

– در این جمله، از ساختار منفی حال ساده فعل to let با فاعل (the world) استفاده شده است. این جمله معنایی دارد که این دنیا به دختران اجازه نمی‌دهد تا تصمیم بگیرند که چه می‌خواهند شوند.

۳. You’re a dragon. Be a dragon.

– این جمله دوبار از فعل to be با فاعل (you) و صفت (a dragon) استفاده می‌کند. معنی این جمله این است: تو یک اژدها هستی. اژدها باش.

۴. I’m not going to swear an oath I can’t uphold.

– این جمله از ساختار to be going to برای نشان دادن قصد در آینده استفاده می‌کند. معنی این جمله این است: من قسمی را نخواهم داد که نتوانم آن را اجرا کنم.

۵. Whatever stands in our way, we will defeat it.

– در این جمله از اسم ناقص whatever استفاده شده و فعل to stand در حالت حال ساده آمده است. معنی این جمله این است: هر چیزی که در راه ما ایستاده است، ما آن را شکست می‌دهیم.

۶. Tell them winter came for House Frey.

– این جمله از فعل to tell با فاعل (you) استفاده می‌کند و فعل to come در زمان گذشته (came) برای بیان وقوع چیزی در گذشته استفاده شده است. معنی این جمله این است: به آن‌ها بگویید که زمستان برای خانواده فری آمده است.

۷. I’m not a lady, I’m a wolf.

– این جمله دوبار از فعل to be با فاعل (I) و صفت (a lady, a wolf) استفاده می‌کند. معنی این جمله این است: من یک خانم نیستم، من یک گرگ هستم.

۸. If I fall, don’t bring me back.

– این جمله از ساختار شرطی (if) استفاده می‌کند و فعل to fall با فاعل (I) آمده است. معنی این جمله این است: اگر من بیافتم، مرا باز نیاورید.

۹. The things I do for love.

– در این جمله از اسم things با فاعل (I) و فعل to do با مفعول (for love) استفاده شده است. معنی این جمله این است: کارهایی که برای عشق انجام می‌دهم.

۱۰. I have only two talents in this world: war and women.

– این جمله حاوی حال ساده فعل to have با فاعل (I) و دو فعل مفعولی است. معنی این جمله این است: من تنها دو استعداد در این دنیا دارم: جنگ و زنان.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا