کارینو » آموزش زبان انگلیسی » آموزش زبان انگلیسی با آهنگ » آموزش زبان انگلیسی با Monday از Imagine dragons + ترجمه فارسی

آموزش زبان انگلیسی با Monday از Imagine dragons + ترجمه فارسی

آموزش زبان انگلیسی یکی از مسائل مهم در مسیر یادگیری هر زبان دوم است و ابزارهای مختلفی برای افراد فراهم شده تا این فرایند را جذاب‌تر و موثرتر کنند. یکی از روش‌های جذاب برای یادگیری زبان انگلیسی، استفاده از موسیقی و آهنگ‌های انگلیسی است. در این مقاله، به تحلیل آهنگ Monday از گروه Imagine Dragons می‌پردازیم و نحوه‌ی استفاده از این آهنگ به عنوان یک ابزار آموزشی جذاب برای تقویت مهارت‌های زبان انگلیسی را بررسی می‌کنیم. آهنگ Monday با متن متنوع و احساسی، یک فرصت فوق‌العاده برای تقویت مهارت‌های شنیداری، لغت‌آموزی، و درک مفاهیم زبانی فراهم می‌کند. این تحقیق به دنبال نقد و تجزیه و تحلیل این آهنگ به عنوان یک منبع آموزشی جذاب و موثر می‌باشد.

نکات گرامی و آموزشی موجود در آهنگ Monday

When you’re down on your luck:

When اینجا از نقش حرف ربط برخوردار است و یک ادغام‌پذیر (subordinating) کلمه‌ی وابسته را معرفی می‌کند.

you’re یک ضمیر شخصی (فعلی) است که به عنوان فاعل جمله عمل مشخص شده است.

down on your luck یک عبارت اسمی است و به معنای بد شانس بودن است.

I take the reigns, baby, turn it up:

I یک ضمیر شخصی (فاعلی) است که به عنوان فاعل عمل take مشخص شده است.

take یک فعل است که به معنای داشتن کنترل یا رهبری را دارد.

the reigns عبارتی است که به معنای داشتن کنترل یا مسئولیت بر عهده گرفتن است.

baby یک واژه نکته‌ای است که به عنوان یک اصطلاح عاطفی یا لطافت به کسی اشاره دارد.

turn it up یک عبارت فعلی است که به معنای افزایش صدا یا انرژی است.

When you’re faced to the floor:

When اینجا نقش حرف ربط دارد و یک ادغام‌پذیر (subordinating) کلمه‌ی وابسته را معرفی می‌کند.

you’re ضمیر شخصی (فاعلی) به عنوان فاعل جمله عمل faced مشخص شده است.

faced یک فعل است و به معنای روبرو شدن یا مواجه شدن است.

to the floor یک عبارت اسمی است و به معنای به سمت زمین یا کف مواجه شدن است.

I turn the dial, turn it up, more:

I ضمیر شخصی (فاعلی) است که به عنوان فاعل عمل turn مشخص شده است.

turn فعلی است که در اینجا به معنای چرخاندن یا تغییر دادن استفاده شده است.

the dial یک عبارت اسمی است که به معنای دستگاه کنترل یا میزان صدا در رادیو یا تلویزیون اشاره دارد.

it up عبارتی فعلی است که به معنای افزایش صدا یا انرژی است.

more یک قید است و به معنای بیشتر یا ادامه دادن انجام یک عمل است.

I’m there for you:

I’m یک اختصار برای I am است، که فعل to be به صورت مفعولی (am) با ضمیر شخصی I است.

there for you یک عبارت اسمی است که به معنای حضور یا پشتیبانی برای شخص دیگری است.

Will you be there for me, too? Ooh:

Will یک فعل مدال است که از آن برای صدور یک پیشنهاد، درخواست یا تصمیم در آینده استفاده می‌شود.

you ضمیر شخصی (فاعلی) است که به عنوان فاعل این جمله عمل be مشخص شده است.

be یک فعل است که به معنای بودن استفاده می‌شود.

there for me, too یک عبارت اسمی است که به معنای حضور یا پشتیبانی برای شخص دیگری، به ویژه نویسنده جمله، است.

I believe (I believe) in a god (in a god):

I believe یک عبارت فعلی است که به معنای اعتقاد داشتن به چیزی است. I ضمیر فاعلی است که عمل اعتقاد داشتن را انجام می‌دهد.

in a god یک عبارت اسمی است که به معنای ایمان به یک خدا یا موجود فراطبیعی است.

I’m pound-for-pound, baby, turn it on:

I’m اختصار برای I am است، که فعل to be به صورت مفعولی (am) با ضمیر شخصی I است.

pound-for-pound یک عبارت اسمی است و در اینجا ممکن است به مفهوم قدرتمند یا توانمند اشاره کند.

baby اینجا به عنوان یک اصطلاح عاطفی یا لطافت به کسی اشاره دارد.

turn it on یک عبارت فعلی است که به معنای روشن کردن یا فعال کردن چیزی، مانند یک دستگاه یا سیستم، است.

A million calls will never be, I never get enough of you:

A million calls یک عبارت اسمی است که به معنای میلیون‌ها تماس یا تماس‌های بسیار زیاد است.

will never be یک عبارت فعلی است که به معنای هرگز وجود نخواهد داشت یا رخ نخواهد داد.

I never get enough of you یک عبارت فعلی است که به معنای هرگز از تو خسته نمی‌شوم یا هرگز به مقدار کافی از تو ندارم است.

You are my Monday, you’re the best day of the week:

You are یک عبارت فعلی است که به معنای تو هستی یا تو هستی (فعل to be با ضمیر شخصی you).

my Monday یک عبارت اسمی است که به معنای اینکه تو برای من مانند یک روز دوشنبه هستی، احتمالاً به معنای شروع هفته یا چیزی مشابه.

you’re the best day of the week یک عبارت فعلی است که به معنای تو بهترین روز هفته هستی، احتمالاً به عنوان یک اظهارنظر عاطفی.

ترجمه فارسی آهنگ Monday از Imagine dragons

So underrated and a brand new start

اینقدر کم ارزش ارزیابی می‌شوی و یک شروع تازه.

Don’t care what all the kids say

اهمیتی به این نمی‌دهم که تمام بچه‌ها می‌گویند.

You’ve got the key to my heart

تو کلید قلب من را داری.

When you call (when you call) on the phone (on the phone)

زمانی که تو زنگ می‌زنی (زمانی که تو زنگ می‌زنی) به تلفن (به تلفن):

I never let you hear the dial tone

من هرگز اجازه نمی‌دهم تو صدای دایل تلفن را بشنوی.

I believe (I believe) in your touch (in your touch)

من باور دارم (من باور دارم) به لمس تو (به لمس تو)

I know I can be a little much

می‌دانم که ممکن است خودم را کمی زیاده‌رو باور کنم

You are my Monday (you are my Monday)

تو دوشنبه من هستی (تو دوشنبه من هستی)

You’re the best day of the week (best day of the week)

تو بهترین روز هفته هستی (بهترین روز هفته)

So underrated (so underrated)

اینقدر کم ارزش دانسته می‌شوی (اینقدر کم ارزش دانسته می‌شوی):

And a brand new start (brand new start)

و یک شروع تازه (یک شروع تازه)

Don’t care what all the kids say

اهمیتی به چیزی که تمام بچه‌ها می‌گویند نمی‌دهم

You’ve got the key to my heart

تو کلید قلب من را داری.

You can be the one that I’ve been waiting all my life for

تو می‌توانی کسی باشی که من تمام عمرم را منتظرش بوده‌ام.

You could be the key to lead me up into the highest rung

تو می‌توانی کلید باشی که من را به بلندترین مرحله هدایت کند.

Give me loving, keep me going ’til the midnight hour

به من عشق بده، مرا تا ساعت دوازدهم ادامه بده.

Bring me up, lift me up to your rainbow top

مرا بالا بیاور، مرا به بالای رنگین‌کمانت ببر.

Your rainbow top (My Monday, do-do-do…)

بالای رنگین‌کمانت (دوشنبه من، دو-دو-دو…).

My Monday, do-do-do

دوشنبه من، دو-دو-دو…

Do-do-do, do-do-do

دو-دو-دو، دو-دو-دو

Monday, my, my Monday

دوشنبه، من، من دوشنبه

My Monday, do-do-do

دوشنبه من، دو-دو-دو…

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا