کارینو » آموزش زبان انگلیسی » آموزش زبان انگلیسی با سریال » آموزش زبان انگلیسی با قسمت ۶ فصل ۸ سریال Game of Thrones

آموزش زبان انگلیسی با قسمت ۶ فصل ۸ سریال Game of Thrones

در این مقاله، به بررسی روش‌های موثر آموزش زبان انگلیسی با بهره‌گیری از قسمت ۶ فصل ۸ سریال محبوب بازی تاج و تخت می‌پردازیم. این قسمت از سریال، شامل صحنه‌های جذاب، احساسات عمیق و اصطلاحات زبانی متنوع است که می‌تواند به بهبود مهارت‌های زبانی شما کمک کند. در این مقاله، به تحلیل دقیق این قسمت و ارائه روش‌هایی برای بهره‌گیری بهینه از آن در آموزش زبان انگلیسی می‌پردازیم.

📺 پیشنهاد مطالعه: آموزش زبان انگلیسی با سریال Game of Thrones

نکات گرامی و آموزشی موجود در این قسمت از سریال Game of Thrones

۱. Love is the death of duty.

– در این جمله از حال ساده فعل to be (is) با فاعل (love) استفاده شده است. همچنین از اسم death به عنوان مفعول استفاده شده است.

۲. I freed my brother, and you slaughtered his city.

– این جمله از حال ساده فعل to free با فاعل (I) و از حال ساده فعل to slaughter با فاعل (you) استفاده شده است.

۳. What’s west of Westeros

– در این جمله از حال ساده فعل to be (is) با فاعل (what) استفاده شده است. همچنین از حال ساده فعل to be (is) با فاعل (Westeros) استفاده شده است.

۴. I don’t expect we’ll ever see each other again.

– در این جمله از حال ساده فعل to expect با فاعل (I) و از حال ساده فعل to see با فاعل (we) استفاده شده است.

۵. The world will always need a home for bastards and broken men.

– در این جمله از حال ساده فعل to need با فاعل (the world) و از حال ساده فعل to be (is) با فاعل (a home) استفاده شده است.

۶. There’s nothing in the world more powerful than a good story.

– در این جمله از حال ساده فعل to be (is) با فاعل (there) و از حال ساده فعل to be (is) با فاعل (nothing) استفاده شده است.

۷. I’m not going back North.

– در این جمله از حال ساده فعل to be (am) با فاعل (I) و از فعل to go با فاعل (I) استفاده شده است.

۸. The North is free thanks to you.

– در این جمله از حال ساده فعل to be (is) با فاعل (the North) و از حال ساده فعل to be (is) با فاعل (thanks) استفاده شده است.

۹. I’m not going to die. I’m going to live.

– در این جمله از ساختار to be going to برای نشان دادن قصد در آینده استفاده می‌شود. همچنین از دوبار فعل to go با فاعل (I) استفاده شده است.

۱۰. I suppose I can’t argue with that.

– در این جمله از حال ساده فعل to suppose با فاعل (I) و از فعل to argue با فاعل (I) استفاده شده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا