کارینو » آموزش زبان انگلیسی » آموزش زبان انگلیسی با آهنگ » آموزش زبان انگلیسی با Wrecked از Imagine dragons + ترجمه فارسی

آموزش زبان انگلیسی با Wrecked از Imagine dragons + ترجمه فارسی

آموزش زبان انگلیسی می‌تواند با روش‌های گوناگونی انجام شود و یکی از راه‌های جذاب و موثر برای بهبود مهارت‌های زبانی، گوش دادن به آهنگ‌های انگلیسی است. آهنگ Wrecked از گروه معروف Imagine Dragons یکی از قطعات هنری است که به شنوندگان احساسات عمیق و ارتباط عاطفی منحصر به فردی انتقال می‌دهد. در این مقاله، به بررسی موسیقی و متن این آهنگ پرداخته و نحوه‌ی استفاده از آن به عنوان ابزاری برای آموزش زبان انگلیسی را بررسی خواهیم کرد. این روش جذاب و متفاوت می‌تواند به دانشجویان کمک کند تا بهبود یابند و درک عمیق‌تری از زبان انگلیسی را پیدا کنند.

نکات گرامی و آموزشی موجود در آهنگ Wrecked

Days pass by and my eyes stay dry, and I think that I’m okay:

 در این جمله، زمان گذشته مفرد (pass) به عنوان فاعل جمله به کار رفته است. همچنین از حروف ربط and برای اتصال دو جمله به کار رفته است.

Til I find myself in conversation, fading away:

 این جمله از اصطلاح  ‘Til که مخفف کلمه until استفاده شده است. همچنین فعل find به صورت مصدر (infinitive) آمده و بعد از آن فعل fading به صورت گذشته حال استمراری (present continuous) آمده است.

The way you smile, the way you walk:

این جمله از ساختار مقایسه‌ای استفاده کرده و دو اسم smile و walk با استفاده از حروف ربط the way مقایسه شده‌اند.

The time you took to teach me all that you had taught:

در این جمله از ساختار زمان گذشته استمراری (past continuous) در قسمت ابتدای جمله و زمان گذشته (past simple) در قسمت انتهای جمله استفاده شده است.

Tell me, how am I supposed to move on:

این جمله یک سوال استفهامی است. در آن از ساختار how am I supposed to برای نشان دادن ناتوانی در انجام یک کار استفاده شده است.

These days I’m becoming everything that I hate:

این جمله از زمان حال استمراری (present continuous) برای نشان دادن اتفاقات و وضعیت فعلی استفاده کرده است.

My mind is a place that I can’t escape your ghost:

این جمله از ساختار My mind is a place برای توصیف وضعیت ذهن به عنوان یک مکان استفاده شده است. همچنین از فعل escape برای نشان دادن عدم قابلیت فرار از یک وضعیت استفاده شده است.

I’ve tried to put this all behind me:

در این جمله از زمان گذشته کامل (present perfect) به همراه فعل tried برای نشان دادن اقداماتی که در گذشته آغاز شده‌اند و تاکنون ادامه داشته‌اند، استفاده شده است.

I’ll see you again, my loved one:

این جمله از آینده ساده (future simple) برای نشان دادن عملی که در آینده انجام خواهد شد، استفاده شده است.

Yeah, I’m a wreck without you here:

این جمله از اصطلاح I’m a wreck به معنای احساس ناامیدی و نقصان استفاده شده است.

One more rainy day without you:

در این جمله از ساختار one more برای نشان دادن تکرار یک وضعیت در آینده استفاده شده است.

Sometimes I wish that I could wish it all away:

در این جمله از ساختار wish that I could برای نشان دادن خواسته یا آرزویی که در حال حاضر قابل انجام نیست، استفاده شده است.

I think I was wrecked all along:

در این جمله از زمان گذشته ساده (past simple) برای نشان دادن وقایع گذشته استفاده شده است. عبارت I think I was wrecked all along به معنای این است که فرد احساس می‌کند که از ابتدا آسیب دیده بوده است.

They say that the time will heal it, the pain will go away:

این جمله از ساختار گرامری متداول They say یا People say استفاده کرده است، که برای نقل قول اصطلاحی یا مشاهده‌های عمومی از نظر مردم به کار می‌رود. همچنین از زمان آینده (will heal) برای نشان دادن عملی که در آینده انجام خواهد شد، استفاده شده است.

But everything, it reminds me of you and it comes in waves:

در این جمله از ساختار it reminds me برای نشان دادن اینکه هر چیزی ایجاد یادآوری در فرد می‌کند، استفاده شده است. همچنین از اصطلاح comes in waves برای نشان دادن اینکه احساسات یا خاطرات به شکل موجی به ذهن فرد می‌آیند، استفاده شده است.

Way you laugh when your shoulders shook:

در این جمله از ساختار way you laugh به عنوان یک نحوه خاص از رفتار به کار رفته است.

Remember the words that you said, Remember the life you led:

این دو جمله از ساختار تکرار و تاکید بر اهمیت یادآوری کلمات و زندگی فرد استفاده کرده‌اند.

I’ve tried to put this all behind me:

این جمله نیز از ساختار زمان حال کامل (present perfect) برای نشان دادن اقدامی که در گذشته آغاز شده‌اند و تاکنون ادامه داشته‌اند، استفاده شده است.

Sometimes I wish that I could wish it all away:

در این جمله نیز از ساختار wish that I could برای نشان دادن خواسته یا آرزویی که در حال حاضر قابل انجام نیست، استفاده شده است.

Yeah, I’m a wreck since you’ve been gone:

این جمله از حال کامل (present perfect) برای نشان دادن ارتباط مستمر میان زمان گذشته و وضعیت حال استفاده شده است.

I’ll see you again, my loved one:

در این جمله از آینده ساده (future simple) برای نشان دادن عملی که در آینده انجام خواهد شد، استفاده شده است.

ترجمه فارسی آهنگ Wrecked از Imagine dragons

Days pass by and my eyes stay dry, and I think that I’m okay

روزها میگذرند و چشمانم خشک می‌مانند، و من فکر می‌کنم که با من همه چیز خوب است.

Til I find myself in conversation, fading away

تا زمانی که خودم را در گفت‌وگو پیدا می‌کنم، دارم محو می‌شوم.

The way you smile, the way you walk

راهی که لبخند می‌زنی، راهی که قدم می‌زنی.

The time you took to teach me all that you had taught

زمانی که گذاشتی تا به من همه‌ی آنچه را آموخته‌ای، آموزش دهی.

Tell me, how am I supposed to move on

به من بگو، من چطور می‌توانم ادامه دهم؟

These days I’m becoming everything that I hate

این روزها من دارم تبدیل به همه چیزی می‌شوم که نفرت دارم.

Wishing you were around but now it’s too late

آرزو می‌کنم که اطرافم باشی اما حالا خیلی دیر شده است.

My mind is a place that I can’t escape your ghost

ذهنم یک مکان است که نمی‌توانم از روح تو فرار کنم.

Sometimes I wish that I could wish it all away

گاهی اوقات آرزو می‌کنم که همه چیز را دور کنم.

One more rainy day without you

یک روز بارانی دیگر بدون تو.

Oh, I’m a wreck without you here

ای خدا، بدون تو اینجا من یک خرابه‌ام.

Yeah, I’m a wreck since you’ve been gone

آره، من از وقتی که تو رفته‌ای خرابه‌ام.

I’ve tried to put this all behind me

من سعی کردم همه این را پشت سر بگذارم.

I think I was wrecked all along

فکر می‌کنم که از ابتدا من خراب بودم.

They say that the time will heal it, the pain will go away

می‌گویند که زمان آن را درمان می‌کند، درد خواهد رفت.

But everything, it reminds me of you and it comes in waves

اما همه چیز، مرا به تو یادآوری می‌کند و به شکل موج می‌آید.

Way you laugh when your shoulders shook

شیوه‌ای که می‌خندی و شانه‌هایت لرزید.

Remember the words that you said, Remember the life you led

کلماتی که گفتی را به یاد بیاور، زندگی‌ای که داشتی را به یاد بیاور.

These days when I’m on the brink of the edge

این روزها وقتی که من در لبه‌ی حاشیه هستم.

I’ll see you again, my loved one

دوباره تو را خواهم دید، عزیزم.

Sometimes I wish that I could wish it all away but I can’t

گاهی اوقات آرزو می‌کنم همه‌ی آن را دور کنم اما نمی‌توانم.

One more rainy day without you

یک روز بارانی دیگر بدون تو.

Sometimes I wish that I could see you one more day but I can’t

گاهی اوقات آرزو می‌کنم که تو را یک روز دیگر ببینم اما نمی‌توانم.

One more rainy day

یک روز بارانی دیگر.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا