کارینو » آموزش زبان انگلیسی » آموزش زبان انگلیسی با سریال » آموزش زبان انگلیسی با قسمت ۸ فصل ۴ سریال Game of Thrones

آموزش زبان انگلیسی با قسمت ۸ فصل ۴ سریال Game of Thrones

زبان انگلیسی یکی از زبان‌های جهانی است که به عنوان یک ابزار قدرتمند در ارتباطات بین‌المللی شناخته می‌شود. برای بهبود مهارت‌های زبانی، روش‌های متنوعی وجود دارد. یکی از راه‌های جذاب برای آموزش زبان انگلیسی، استفاده از مواد فرهنگی همچون فیلم‌ها و سریال‌ها است. در این مقاله، به بررسی قسمت ۸ فصل ۴ سریال محبوب “Game of Thrones” به عنوان یک منبع آموزشی برای زبان انگلیسی پرداخته خواهد شد. این رویکرد جذاب نه تنها به تقویت مهارت‌های زبانی کمک می‌کند بلکه تجربه یادگیری را به یک سفر فرهنگی نیز تبدیل می‌کند.

📺 پیشنهاد مطالعه: آموزش زبان انگلیسی با سریال Game of Thrones

نکات گرامی و آموزشی موجود در این قسمت از سریال Game of Thrones

۱. “In the dance of shadows, secrets are the deadliest blades

   – این جمله از ساختار “In the [noun phrase], [noun] are [adjective]” استفاده کرده است. همچنین از اصطلاح “the dance of shadows” به عنوان یک توصیف شاعرانه استفاده شده است.

۲. “A crown may be forged in gold, but it’s stained with blood

   – در اینجا از ساختار شرطی “may be” برای بیان امکان و احتمال استفاده شده است. همچنین از اصطلاح “stained with blood” به معنای آلوده به خون استفاده شده است.

۳. “Winter’s breath whispers of forgotten oaths and broken alliances

   – این جمله از ساختار “possessive noun + noun” برای نشان دادن ارتباط بین “Winter’s breath” و “whispers” استفاده کرده است.

۴. “When the dragons awaken, empires tremble in their flames

   – در اینجا از ساختار شرطی “When” برای نشان دادن زمان وقوع حادثه استفاده شده است. همچنین از اصطلاح “tremble in their flames” به معنای لرزیدن در مقابل آتش اژدهاها استفاده شده است.

۵. “The echo of a raven’s cry carries the weight of fate

   – این جمله از ساختار “The echo of [noun]’s [noun]” استفاده کرده است. همچنین از اصطلاح “carries the weight of fate” به معنای حمل وزن سرنوشت استفاده شده است.

۶. “Amongst whispers of betrayal, loyalty becomes a rare currency

   – در اینجا از ساختار “Amongst [noun phrase], [noun] becomes [adjective] [noun]” استفاده شده است. همچنین از اصطلاح “a rare currency” به معنای یک ارز نادر استفاده شده است.

۷. “The heart’s desires often lead through treacherous paths

   – این جمله از ساختار “The [noun]’s [noun] often [verb]” استفاده کرده است. همچنین از اصطلاح “lead through treacherous paths” به معنای هدایت از مسیرهای خطرناک استفاده شده است.

۸. “In the tapestry of war, every stitch is a story of survival

   – در اینجا از اصطلاح “In the tapestry of war” به عنوان یک توصیف شاعرانه استفاده شده است. همچنین از اصطلاح “every stitch is a story of survival” به معنای هر دوخت یک داستان از بقاء استفاده شده است.

۹. “Through the veils of deceit, the truth emerges as a double-edged sword

   – این جمله از ساختار “Through the [noun phrase], the [noun] emerges as a [adjective]-edged [noun]” استفاده کرده است. همچنین از اصطلاح “a double-edged sword” به معنای یک شمشیر دو لبه استفاده شده است.

۱۰. “The shadows of the past cast long shadows on the present

   – در اینجا از اصطلاح “cast long shadows” به معنای افکندن سایه‌های طولانی استفاده شده است. همچنین از ساختار “The [noun] of the past” برای اشاره به گذشته استفاده شده است.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا