آموزش زبان انگلیسی

در اینجا هر چیزی را که برای آموزش زبان انگلیسی نیاز دارید، برای شما فراهم نموده‌ایم.

۲۴. ماجراجویی

فصل بخش اول – درس اصلی Hello, this is AJ. درود، ای‌جی هستم. Here we are again for our next lesson. ما دوباره اینجاییم واسه درس بعدیمون. Now this lesson, once again, is based on a small excerpt, a small section from the book The 4-Hour Workweek by Tim Ferriss. حالا این درس، یه بار …

۲۴. ماجراجویی ادامه »

۲۳. هیجان

فصل بخش اول – درس اصلی Hi, this is AJ, welcome to our next lesson. درود، ای‌جی هستم، به درس بعدیمون خوش اومدین. This one is called “Excitement. این یکی «هیجان» نام داره. ” We’re going to talk about excitement and I’m going to read a little section from a book called The 4-Hour Work …

۲۳. هیجان ادامه »

۲۲. هنر قدرت

فصل بخش اول – درس اصلی Hello, this is AJ, welcome to our next lesson. درود، ای‌جی هستم، ده درس بعدیمون خوش اومدین. This lesson is called “The Art of Power” and it comes from a book. این درس «هنر قدرت» نام گرفته و از یه کتاب می‌آد. The topic comes from a book with …

۲۲. هنر قدرت ادامه »

۲۱. قلب سالم

فصل بخش اول – درس اصلی – قلب سالم Hi, this is AJ, welcome to the next lesson. درود، ای‌جی هستم به درس بعدی خوش اومدین. This one is called “Healthy Heart” and I’m going to talk about, again, a section from Healthy at 100 — the book Healthy at 100 — by John Robbins. …

۲۱. قلب سالم ادامه »

۲۰. عامل جذب

فصل بخش اول – عامل کشش Hello, welcome to the next lesson. درود، به درس بعدی خوش اومدین. This is AJ from EffortlessEnglishClub.com . ای‌جی هستم از EffortlessEnglishClub.com. Let’s start our next lesson the “ Attractor Factor . بیاین که درس بعدیمون «عامل کشش» رو شروع کنیم. The Attractor Factor is the name of a …

۲۰. عامل جذب ادامه »

۱۹. رهبران بزرگ، اشتباهات بزرگ

فصل بخش اول – درس اصلی – رهبران اشتباه می‌کنند Hello, this is AJ, welcome to the next lesson. درود، ای‌جی هستم، به درس بعدی خوش اومدین. This one is called “Leaders Make Mistakes” and it comes from a book called Leadership by Tom Peters. این یکی «رهبران اشتباه می‌کنند» نام داره و از یه …

۱۹. رهبران بزرگ، اشتباهات بزرگ ادامه »

۱۸. سوزش آهسته

فصل بخش اول – درس اصلی – سوزش آهسته Hello, this is AJ. درود، ای‌جی هستم. Welcome to our next lesson. به درس بعدیمون خوش اومدین. This lesson is called “Slow Burn” and this is about one of my favorite topics…energy. این درس «سوزش آهسته» نام داره، و راجع به یکی از موضوعات مورد علاقه‌ی …

۱۸. سوزش آهسته ادامه »

۱۷. کوچک زیباست – اقتصاد با ابعاد انسانی

فصل بخش اول – درس اصلی Hi, this is AJ again. درود، ای‌جی هستم دوباره. Welcome to the next lesson. به درس بعدی خوش اومدین. This lesson is called “Small is Beautiful. این درس کوچک زیباست نام داره. ” Small is Beautiful is the name of a book by E F Schumacher. کوچک زیباست نام …

۱۷. کوچک زیباست – اقتصاد با ابعاد انسانی ادامه »

۱۶. دید کلی

فصل بخش اول – درس اصلی Hello, this is AJ. درود، ای‌جی هستم. Welcome to the next lesson. به درس بعدی خوش اومدین. This one is called “The Big Picture. این یکی «دید کلی» نام داره. ” And it comes again from a book called The Big Picture. و دوباره از یه کتابی به اسم …

۱۶. دید کلی ادامه »

پیمایش به بالا